Grupa: Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L02_a

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21

Laboratorium, tydzień Analog.i cyfr.podzespoły ukł.reg.masz.el, RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 1.30DH, 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L02_a
1ED21B

Wykład, tydzień Zagadnienia wybrane maszyn elektrycznych, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21

Wykład, nieparzyste Metody numeryczne w technice, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Ćwiczenia, parzyste Zakłócenia w układach elektroenerget., Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21W
T

Wykład, nieparzyste Zakłócenia w układach elektroenerget., ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E

Laboratorium, parzyste Metody numeryczne w technice, Strząbala Paweł mgr inż, 4.22D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L02_a
1ED21B

Wykład, tydzień Analog.i cyfr.podzespoły ukł.reg.masz.el, LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21

Wykład, parzyste Pomiary elektryczne wielkości nieelektr., AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-15, 17 Zarządzanie własnością intelektualną, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I
Uwaga! 12 czerwca 2018r. (14 tydzien) - dodatkowe zajecia !!!


Ś
R
O
D
A

Wykład, tydzień Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21

Wykład, nieparzyste Przedmiot humanistyczny, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I

projekt, parzyste Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, Banasik Kornelia mgr inż., 2.23DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L02_aRezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojskoprojekt, parzyste Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, Banasik Kornelia mgr inż., 2.23DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L02_a


C
Z
W

Wykład, tydzień Aparaty elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 2.21DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21

Laboratorium, tydzień Aparaty elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.20DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L02_a
1ED21B

Laboratorium, nieparzyste Pomiary elektryczne wielkości nieelektr., GINTER MARIUSZ dr inż., 2.14DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L02_a
1ED21B

P
T


Laboratorium, nieparzyste Zagadnienia wybrane maszyn elektrycznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 1.28DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L02_a
1ED21B

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18