Grupa: Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, nieparzysty Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L07_a
1ED25A

projekt, nieparzysty Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L07_a
1ED25A

Ćwiczenia, tydzień Język angielski specjalistyczny, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Zakłócenia w układach elektroenerget., ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E

Wykład, parzysty Metody numeryczne w technice, ŁASKAWSKI Michał dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E


Ćwiczenia, parzysty Zakłócenia w układach elektroenerget., PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.05D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Laboratorium, parzysty Podstawy elektrotechniki, Ciosk Katarzyna dr inż., 5.11D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L07_a
1ED25A

Laboratorium, parzysty Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L08_a
1ED25B


Laboratorium, parzysty Pomiary elektryczne wielkości nieelektr., GINTER MARIUSZ dr inż., 2.14DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L08_a
1ED25BW
T
O
R
E
K

projekt, nieparzysty Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L08_a
1ED25B

Wykład, tydzień Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji, KARYŚ Sławomir dr hab inż., RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 1.06D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Wykład, tydzień Podstawy automatyki, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.06D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25
Wykład, parzysty Zarządzanie własnością intelektualną, KOTULSKA Magdalena dr, 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E


Ś
R
O
D
A

Laboratorium, parzysty Podstawy elektrotechniki, Ciosk Katarzyna dr inż., 5.11D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L08_a
1ED25B

Laboratorium, nieparzysty Urządzenia elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.20DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L08_a
1ED25B

Laboratorium, parzysty Urządzenia elektryczne, RÓŻOWICZ Sebastian dr inż., 1.20DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L07_a
1ED25A

Laboratorium, parzysty Metody numeryczne w technice, Suchenia Karol mgr inż., 4.22D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L08_a
1ED25B

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Urządzenia elektryczne, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Wykład, nieparzysty Podstawy maszyn elektrycznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.10D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Wykład, parzysty Pomiary elektryczne wielkości nieelektr., AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E
Ćwiczenia, parzysty Urządzenia elektryczne, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25
C
Z
W

Laboratorium, parzysty Metody numeryczne w technice, Strząbała Paweł mgr inż., 4.22D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L07_a
1ED25A

Laboratorium, parzysty Podstawy automatyki, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L07_a
1ED25A

Laboratorium, nieparzysty Pomiary elektryczne wielkości nieelektr., GINTER MARIUSZ dr inż., 2.14DH, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L07_a
1ED25A

Laboratorium, parzysty Podstawy automatyki, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L08_a
1ED25B

Ćwiczenia, parzysty Podstawy elektrotechniki, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.20D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25P
T

Wykład, tydzień Podstawy elektrotechniki, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 2.32D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25Wykład, parzysty Przedmiot humanistyczny, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 1.14D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17