Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, TAKOSOGLU Jakub dr, 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 DIAGNOSTYKA MASZYN, RADEK Norbert dr hab. inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, GRABAS Bogusław dr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPTRezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko
projekt, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, SIKORA Krzysztof dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSBWykład, parzyste Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, GRABAS Bogusław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, nieparzyste Zagrożenia promieniowaniem przenikliwym, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, GRABAS Bogusław dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L06_a
33BPTB

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L05_a
33BPTA
Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, nieparzyste Bezpieczeństwo transportu samoch. II, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, parzyste Metody diagnostyczne w technice uzbroj., MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Ćwiczenia, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT


projekt, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

projekt, parzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, TAKOSOGLU Jakub dr, 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, parzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Ś
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste Technologia broni i amunicji, Bańkowski Damian mgr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, nieparzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MULCZYK K. mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, parzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L04_a
32IBWB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L03_a
32IBWA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L02_a
31PSBB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L01_a
31PSBA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5 Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


projekt, parzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Ćwiczenia, nieparzyste Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Ćwiczenia, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, nieparzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, SIKORA Krzysztof dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15 Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I

Wykład, parzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŚ Piotr dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, parzyste Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, tydzień Bezpieczeństwo transportu samoch. II, ZUSKA Andrzej dr inż., 4.23B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT


projekt, parzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo transportu wewnętrznego, GRABAS Bogusław dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŚ Piotr dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, WOŚ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW


Laboratorium, Tyg. 6-15 Język angielski, KARNAT Joanna mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W
gr. wyrównawczej z j. angielskiego


Laboratorium, parzyste Badania mechanoskopijne, Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, tydzień Metody diagnostyczne w technice uzbroj., BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste Badania mechanoskopijne, Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBWprojekt, parzyste BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

P
T

Wykład, tydzień Technologia broni i amunicji, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18