Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Wykład, parzyste TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ, RADEK Norbert dr hab. inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, parzyste Metrologia II, ADAMCZAK Stanisław prof.dr hab.inż., STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, Tyg. 13, 15 Metrologia II, ADAMCZAK Stanisław prof.dr hab.inż., STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
UWAGA ! 4 czerwca 2018 (13 tydzien zajec) i 18 czerwca 2018 (15 tydzien zajec).

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, Tyg. 6-13 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T
grupa wyrównawcza

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojskoprojekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Robert mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Robert mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a

W
T

Wykład, Tyg. 1-6, 8-15 SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, tydzień MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, tydzień POJAZDY SAMOCHODOWE, JURECKI Rafał dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
Ś
R

Laboratorium, nieparzyste TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, parzyste MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, GRABSKI Paweł mgr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, Tyd. 8 SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
Zaj#cia w dniu 25.04.2018

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W

Laboratorium, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Wykład, Tyg. 1-9, 14 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201TP
T
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18