Grupa: Stacjonarne I stopnia WBiA_GI

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY STATYSTYKI, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Wykład, parzysty MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Wykład, tydzień GEOLOGIA HISTORYCZNA Z PALEONTOLOGIĄ, TRELA Wiesław dr hab., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Wykład, tydzień PETROLOGIA, TRELA Wiesław dr hab., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, parzysty BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA, Frankowski Mirosław mgr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 105BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Wykład, Tyg. 12-15 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 105BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI
22, 05, 29, 05, 05, 06, 12, 06 2017Laboratorium, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIA

Laboratorium, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIB

W
T
O
R
E
K

Ćwiczenia, tydzień PODSTAWY STATYSTYKI, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Laboratorium, tydzień GEOLOGIA DYNAMICZNA 2, CZAPIK Przemysław dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Tyg. 1-18 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
rezerwacja 06, 13, 06, 2017 Geologia

Wykład, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, LUDWIKOWSKA KĘDZIA Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Wykład, tydzień HYDROTECHNIKA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GIŚ
R
O
D
A

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 2, MICHAŁEK Anna mgr inż, 17A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Laboratorium, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIA

Laboratorium, tydzień GEOLOGIA HISTORYCZNA Z PALEONTOLOGIĄ, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI
IG ul Zgoda 21

Laboratorium, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIB

Ćwiczenia, parzysty GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż., 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Wykład, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GIWykład, parzysty GEODEZJA 2, ROMANYSZYN Ihor dr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI
C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, tydzień PETROLOGIA, SALWA Sylwester dr, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIB IG ul Zgoda 21

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MECHANIKA BUDOWLI 1, DUDZIK Agnieszka dr inż., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Wykład, parzysty GEOLOGIA DYNAMICZNA 2, WIATRAK Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, PAWIŃSKA Anna Dr, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Laboratorium, tydzień GEOMETRIA I GRAFIKA INŻ. Z CAD 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.07A, 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI
Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 1, DUDZIK Agnieszka dr inż., 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Laboratorium, tydzień PETROLOGIA, SALWA Sylwester dr, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIA IG ul Zgoda 21


P
I
ą
T
E
K

projekt, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIB

projekt, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMETRIA I GRAFIKA INŻ. Z CAD 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI

Wykład, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI


Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 202AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
202GIB

Ćwiczenia, parzysty MATEMATYKA 2, PAWIŃSKA Anna Dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 1/2 101GI


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17