Grupa: Stacjonarne I stopnia WMiBM

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Bańkowski Damian mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L03_b

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., WOŚ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, parzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., WOŚ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L03_b

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 DIAGNOSTYKA MASZYN, RADEK Norbert dr hab. inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, tydzień OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, parzyste TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ, RADEK Norbert dr hab. inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, parzyste Projektowanie produktu, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste Drgania mechaniczne - zagr. i profilak., RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, parzyste TWORZYWA SZTUCZNE W INŻYNIERII ŚROD., OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Laboratorium, nieparzyste Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, GRABAS Bogusław dr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Metaloznawstwo I, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, Grzyb Marta Mgr inż., KRZYSZTOFIK IZABELA dr hab.inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L01_b

Laboratorium, parzyste MASZYNY TECHNOL. DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, THOMAS Piotr dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, nieparzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, tydzień TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Laboratorium, nieparzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., WIECZORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, Tyg. 1-15 SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L0_4

Laboratorium, parzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., WIECZORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, Tyg. 6-13 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T
grupa wyrównawcza

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, TAKOSOGLU Jakub dr, 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, Tyg. 1-8 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH II, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Wykład, tydzień MATEMATYKA, MIGUS Piotr dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, parzyste Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, tydzień BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, tydzień MATEMATYKA, MIGUS Piotr dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie, GRABAS Bogusław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, parzyste Metrologia II, ADAMCZAK Stanisław prof.dr hab.inż., STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, Tyg. 8, 10, 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
Zaj#cia: 23.04.2018, 14.05.2018

Wykład, Tyg. 13, 15 Metrologia II, ADAMCZAK Stanisław prof.dr hab.inż., STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
UWAGA ! 4 czerwca 2018 (13 tydzien zajec) i 18 czerwca 2018 (15 tydzien zajec).

projekt, nieparzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L04_a
32TSB

projekt, parzyste Projekt. spec. II - projekt. urządzeń, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Ćwiczenia, tydzień SYSTEMY TRANSPORTOWE, SZUMSKA Emilia mgr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T

Wykład, Tyd. 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A


projekt, tydzień Zaaw. zagadn. w proj. form przemysłowych, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, nieparzyste SPEDYCJA, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Laboratorium, Tyg. 1-9 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH II, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, tydzień Techniki komputerowe w projektowaniu, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T
L01_b

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Ćwiczenia, tydzień Projektowanie produktu, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T

Wykład, parzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŚK, 2.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste Podstawy elektroniki i elektrotechniki, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W
projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W L01_a
31PFPA

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE SPAWANE, SZWED Bartłomiej mgr inż., 2HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L04_a
32SiCB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L03_a
32SiCA

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Robert mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a

projekt, Tyg. 10-15 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH II, ROKACH Igor dr hab.prof.PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

projekt, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, SIKORA Krzysztof dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Robert mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a

projekt, Tyg. 3-12 Rysunek techniczny maszynowy, LIS Zbigniew dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L03_b

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, parzyste Metaloznawstwo I, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L03_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB
Laboratorium, 08:00-10:35, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W


Wykład, parzyste Podstawy elektroniki I, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Wykład, Tyg. 8, 10, 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
Zaj#cia: 23.04.2018, 14.05.2018


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste WSPOM. KOMPUT. PROJEK. PROC. OBR. PLAST., MIŁEK Tomasz dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, Tyg. 1-6, 8-15 SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA JAKOŚCI, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 110aHB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, nieparzyste WSPOM. KOMPUT. PROJEK. PROC. OBR. PLAST., MIŁEK Tomasz dr inż., 1.16B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

projekt, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

projekt, parzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, TAKOSOGLU Jakub dr, 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, Tyg. 2-11 Rysunek techniczny maszynowy, KURDZIEL Jerzy dr inż., LIS Zbigniew dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L04_b

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, KANIOWSKI Robert dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA PRODUKCYJNA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Ćwiczenia, nieparzyste Historia sztuki, architektury i wzornic., DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Ćwiczenia, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Ćwiczenia, parzyste INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, FRANKOWSKI Jerzy dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

projekt, nieparzyste Grafika komputerowa, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, GRABAS Bogusław dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L06_a
33BPTB

projekt, nieparzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, MUCHA Zygmunt dr hab. prof.PŚk, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L05_a
33BPTA

projekt, tydzień Podstawy konstrukcji maszyn III, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

projekt, parzyste TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L06_a
33CADB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L05_a
33CADA

Laboratorium, tydzień Metrologia II, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Wykład, Tyg. 8, 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
Zaj#cia: 24.04.2018, 15.05.2018


Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste STALE KONSTRUKCYJNE, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 112HB, 5.28B, 5.36B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Laboratorium, parzyste Komp. wspom. proc. technologicznych II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Bańkowski Damian mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L05_c

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, nieparzyste Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, Tyg. 1-7 STOPY METALI NIEŻELAZNYCH, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE II, ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Wykład, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste Technologie szybkiego prototypowania, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Laboratorium, nieparzyste Makietowanie i budowa modeli fizycznych, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.20HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, nieparzyste Komp. wspom. proc. technologicznych II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, tydzień STEROWNIKI CYFROWE I SIECI PRZEMYSŁOWE, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L03_b

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, parzyste ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., SZUMSKA Emilia mgr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Laboratorium, parzyste Komp. wspom. proc. technologicznych II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, parzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, parzyste STOPY ŻELAZA, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 112HB, 5.28B, 5.36B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki II, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, tydzień ROBOTY PRZEMYSŁOWE, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, tydzień POJAZDY SAMOCHODOWE, JURECKI Rafał dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, tydzień SYSTEMY TRANSPORTOWE, JAŚKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, parzyste STOPY ŻELAZA, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, parzyste Historia architektury polskiej, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA II, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, tydzień ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., ŚRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, Tyg. 8, 10, 13 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
Zaj#cia: 24.04.2018, 15.05.2018

Rezerwacja, Tyd. 12 Metaloznawstwo I, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L01_a, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L02_a, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L03_a
Uwaga! Wtorek 29 maja 2018 r. - jednorazowa rezerwacja! ZALICZENIE WYKLADOW


Ćwiczenia, nieparzyste ROBOTY PRZEMYSŁOWE, PIETRALA Dawid mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, MIGUS Piotr dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Ćwiczenia, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIS Zbigniew dr inż., MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, nieparzyste Komp. wspom. proc. technologicznych II, MAJ Piotr mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, nieparzyste Bezpieczeństwo transportu samoch. II, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, Tyg. 1-15 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L0_5

Laboratorium, tydzień METODYKA PRACY RZECZOZNAWCY SAMOCHODOW., GRABSKI Paweł mgr inż., SENDEK MATYSIAK Ewelina dr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA II, BŁASIAK Sławomir dr hab. inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, tydzień KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, PAŁA Robert mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, parzyste PROGRAMOWANIE INTERNETOWE, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, parzyste Metody diagnostyczne w technice uzbroj., MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki II, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Laboratorium, Tyg. 8-15 STOPY METALI NIEŻELAZNYCH, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, nieparzyste INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, FRANKOWSKI Jerzy dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, nieparzyste Zagrożenia promieniowaniem przenikliwym, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, tydzień MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, parzyste Podstawy inżynierii odwrotnej, BOCHNIA Jerzy dr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, parzyste Towaroznawstwo materiałów niemetalowych, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., CHATYS RAFAŁ dr hab inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, parzyste Historia sztuki, architektury i wzornic., DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, Tyg. 3, 5, 7, 9 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, Tyg. 8, 10 Elementy pomiarowe automatyki, Pohrebennyk Volodomyr Prof., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
Zaj#cia: 24.04.2018, 15.05.2018

Laboratorium, tydzień Metrologia II, GOGOLEWSKI Damian Dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_c

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, parzyste ORGAN. I ZARZ. PRZEDS. TRANSP.-SPEDYC., SZUMSKA Emilia mgr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, MŁYNARCZYK Piotr mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A L03_a
302AA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A L04_a
302ABprojekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A L02_a
301AB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A L01_a
301AA

projekt, Tyg. 3-12 Rysunek techniczny maszynowy, PAŁA Robert mgr inż., 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L05

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, MIGUS Piotr dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Ćwiczenia, tydzień Mechanika ogólna I, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Ćwiczenia, parzyste SERWIS POJAZDÓW, TOFIL Szymon mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS


Ćwiczenia, tydzień Mechanika ogólna I, PIASECKA Magdalena dr hab.inż.,prof. PŚk, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Laboratorium, 15:20-17:55, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L05
Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L02_b

Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IBprojekt, 13:30-16:05, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 Tworzywa sztuczne i kompozyty, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W


Laboratorium, 14:30-17:10, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L01_bŚ
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, nieparzyste Technologia broni i amunicji, Bańkowski Damian mgr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, nieparzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., WOŚ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, MAJ Piotr mgr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, nieparzyste MASZYNY I URZĄDZENIA SPAWALNICZE, SZWED Bartłomiej mgr inż., 2HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, tydzień Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WOJNIAK Marta mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A L02_a
101AB

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA II, BOCHNIA Jerzy dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T
L01_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A L01_a
101AA

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, Grzyb Marta Mgr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A L03_a
102AA

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L04

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Bańkowski Damian mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L04_c

Laboratorium, nieparzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., MULCZYK K. mgr, 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, Tyg. 1-15 Elementy wykonawcze automatyki, PIETRALA Dawid mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L04

Laboratorium, tydzień Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŚk, Grzyb Marta Mgr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L03_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L03_c

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Laboratorium, tydzień SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, parzyste MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, GRABSKI Paweł mgr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste Metaloznawstwo I, KONIECZNY Marek dr hab. inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L04_b

Laboratorium, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 1.19HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, nieparzyste Technologie szybkiego prototypowania, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, nieparzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Laboratorium, nieparzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, NOWAK Krzysztof, 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AA

Laboratorium, Tyg. 1-15 Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L0_4

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L03_a
102MA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, WIERUS Andrzej mgr, 1.13B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L01_a
101MA

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, Grzyb Marta Mgr inż., SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_c

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L02_a
101MB

Laboratorium, tydzień SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, tydzień Metrologia II, ZMARZŁY Paweł dr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, parzyste TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ, MULCZYK K. mgr, Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, parzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, NOWAK Krzysztof, 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Wykład, nieparzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, nieparzyste Modelowanie i budowa maszyn, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, parzyste TECHNOLOGIE ZAAWANSOWANE, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15 Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I

Wykład, Tyg. 1, 3, 5 Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 14 Rysunek techniczny maszynowy, MOLASY Robert dr inż., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M

Wykład, Tyd. 8 SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
Zaj#cia w dniu 25.04.2018

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Wykład, nieparzyste LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, Tyg. 1-6, 8-15 BADANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, Tyg. 1-7 MASZYNY TECHNOL. DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, PACANOWSKI Jarosław dr inż., 102HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, tydzień Metodyka prac służb BHP, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, parzyste TECHNIKI WYTWARZANIA I, MOLA Renata dr hab.inż., PACANOWSKI Jarosław dr inż., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, parzyste Projektowanie wnętrz, TRACZ Włodzimierz dr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, nieparzyste Projektowanie komunikacji wizualnej, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, nieparzyste Czynniki i skutki zagrożeń akustycznych, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, nieparzyste METROLOGIA PRODUKCYJNA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

Wykład, tydzień BUDOWA SAMOCHODÓW I CIĄGNIKÓW II, JURECKI Rafał dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Wykład, parzyste Theory of machines, KURP Piotr dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Wykład, parzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŚ Piotr dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Wykład, parzyste Historia malarstwa i rzeźby, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, parzyste Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, Tyg. 9, 15 BADANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
Zaj#cia w dniu 09.05.2018

Wykład, nieparzyste WSPOM. KOMPUT. W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, JURECKI Rafał dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, nieparzyste STALE KONSTRUKCYJNE, BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, nieparzyste Tworzywa sztuczne i kompozyty, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, tydzień Bezpieczeństwo transportu samoch. II, ZUSKA Andrzej dr inż., 4.23B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, parzyste Inżynieria warstwy wierzchniej, KONIECZNY Marek dr hab. inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, Tyg. 9-16 BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, JAŚKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Ćwiczenia, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, LIS Zbigniew dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŚk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T
L01_b

Laboratorium, tydzień SYSTEMY CZASU RZECZYWISTEGO, KEKEZ Michał dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, tydzień PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, parzyste METALOZNAWSTWO, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IBprojekt, nieparzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, tydzień Podstawy konstrukcji maszyn III, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

projekt, parzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Ćwiczenia, nieparzyste Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Ćwiczenia, nieparzyste Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, SIKORA Krzysztof dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA OGÓLNA, KYZIOŁ Jan dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Ćwiczenia, parzyste LOGISTYKA ZAOPATRZENIA, MULCZYK K. mgr, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

projekt, nieparzyste Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych, SIKORA Krzysztof dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

projekt, tydzień AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

projekt, tydzień OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE, SKRZYNIARZ Michał mgr inż., 104HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

projekt, parzyste Projektowanie komunikacji wizualnej, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, parzyste TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN, BOCHNIA Jerzy dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W L02_a
31PFPB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L02_a
31LiSB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L01_a
31LiSA

projekt, nieparzyste Podstawy inżynierii odwrotnej, BOCHNIA Jerzy dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, Tyg. 1-4 Podstawy konstrukcji maszyn III, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

projekt, tydzień AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L02_b

projekt, parzyste Modelowanie 3D, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L04_a
32IBWB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L03_a
32IBWA

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L02_a
31PSBB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I L01_a
31PSBA
Ćwiczenia, parzyste Mechanika techniczna II, KYZIOŁ Jan dr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

projekt, parzyste Bezp. pracy z urz. laserow. i plazm., DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

projekt, parzyste TECHNOLOGIE ZAAWANSOWANE, BŁASIAK Sławomir dr hab. inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 31KWW

projekt, Tyg. 3-12 Rysunek techniczny maszynowy, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L01_b

projekt, Tyg. 5-15 Podstawy konstrukcji maszyn III, LIS Zbigniew dr inż., 2.12CHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Ćwiczenia, parzyste TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, CABAJ Marek mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Laboratorium, nieparzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŚk, 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L02_b

Laboratorium, tydzień Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZMIDT Piotr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, KARNAT Joanna mgr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Laboratorium, parzyste Podstawy inżynierii odwrotnej, BOCHNIA Jerzy dr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFPLaboratorium, 13:30-16:05, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L04_bC
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste Kryteria bezp. w proj. urz. przemysłow., WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, Tyg. 3-12 Rysunek techniczny maszynowy, LIS Zbigniew dr inż., PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L02_b

Laboratorium, nieparzyste Systemy kontrolno-pomiarowe, WOŚ Piotr dr inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
L04_b

Laboratorium, nieparzyste DIAGNOSTYKA MASZYN, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, nieparzyste Technol. wykończ. w wzornictw. przemysł., Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, nieparzyste Podstawy elektroniki II, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, Tyg. 1-15 Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L0_4

Laboratorium, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA II, BŁASIAK Sławomir dr hab. inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L05_c

Laboratorium, tydzień BUDOWA SAMOCHODÓW I CIĄGNIKÓW II, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, tydzień Elementy wykonawcze automatyki, PIETRALA Dawid mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b

Laboratorium, parzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
L03_b

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki II, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, parzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, nieparzyste Bezpieczeństwo systemów sterowania, WOŚ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB

Laboratorium, nieparzyste Ratownictwo techniczne i medyczne, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Laboratorium, nieparzyste Czynniki i skutki zagrożeń akustycznych, KANIOWSKI Robert dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, tydzień Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L02_a
201TB

Laboratorium, tydzień Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., WITKOWSKI Grzegorz mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, tydzień EKPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, GRABSKI Paweł mgr inż., 15MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, tydzień Elementy wykonawcze automatyki, PIETRALA Dawid mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, WOŚ Piotr dr inż., 4.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

Laboratorium, parzyste MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, parzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SZUMSKA Emilia mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS
L05_b

Laboratorium, parzyste Metaloznawstwo I, Dudek Dominik dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L05

Laboratorium, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M

Wykład, nieparzyste PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C ++, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŚk, 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Wykład, nieparzyste BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, tydzień METALOZNAWSTWO, BOROWIECKA-JAMROZEK Joanna dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, parzyste PODSTAWY MARKETINGU, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, Tyg. 1-9, 14 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 117B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T

Wykład, tydzień OBRÓBKA BEZUBYTKOWA, MIŁEK Tomasz dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Laboratorium, Tyg. 6-15 Język angielski, KARNAT Joanna mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W
gr. wyrównawczej z j. angielskiego


Wykład, nieparzyste Bezpieczeństwo transportu wewnętrznego, GRABAS Bogusław dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste Przem. sys. wiz. i arch. dan. SCADA/HMI, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A

Wykład, nieparzyste Wzornictwo przemysłowe i unikatowe, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, Tyg. 1-10 KONSTRUKCJE SPAWANE, SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, tydzień MATEMATYKA, KRUK Barbara dr, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Wykład, tydzień MECHANIKA OGÓLNA, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 3.22B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, parzyste Podstawy projektow. form przemysłowych, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste PROGRAMOWANIE INTERNETOWE, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, KRUK Barbara dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Ćwiczenia, tydzień SYSTEMY TRANSPORTOWE, FREJ Damian, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA OGÓLNA, KANIOWSKI Robert dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 3.04B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A

Ćwiczenia, nieparzyste Mechanika techniczna II, KYZIOŁ Jan dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA SYGNAŁÓW I SYSTEMÓW, CABAJ Marek mgr inż., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA OGÓLNA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Laboratorium, nieparzyste Drgania mechaniczne - zagr. i profilak., BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 3.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, nieparzyste INŻYNIERIA POWIERZCHNI, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., Studencka1, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, tydzień WSPOM. KOMPUT. W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, ZUSKA Andrzej dr inż., 10MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L04_c

Laboratorium, tydzień Sieci komunikac. w ukł. automat. przem., MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A
L01_b

Laboratorium, tydzień SAMOCHODOWE SILNIKI SPALINOWE II, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Laboratorium, tydzień Elementy wykonawcze automatyki, PIETRALA Dawid mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L02_b

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 Inżynieria warstwy wierzchniej, KONIECZNY Marek dr hab. inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Laboratorium, parzyste Modelowanie i budowa maszyn, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T L01_a
201TA

Laboratorium, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10-15 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M
L01_b
Laboratorium, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, GRABSKI Paweł mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS
L02_b

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 1.10B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L04_b

Laboratorium, tydzień BADANIA SILNIKÓW SAMOCHODOWYCH, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 27DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Laboratorium, tydzień Metrologia II, GORYCKI Łukasz mgr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L04_a
202AB

Laboratorium, parzyste NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., WOŚ Piotr dr inż., 103HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L02_a
201AB

Laboratorium, parzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, GRABSKI Paweł mgr inż., 12MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS
L01_b

Laboratorium, parzyste Elementy pomiarowe automatyki, CABAJ Marek mgr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, parzyste Towaroznawstwo materiałów niemetalowych, KARGUL Marcin mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, parzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, MAJ Piotr mgr inż., 109HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L03_a
202AA

Laboratorium, parzyste Badania mechanoskopijne, Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

projekt, nieparzyste SERWIS POJAZDÓW, TOFIL Szymon mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L08_a
34IMMB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L07_a
34IMMA

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN, KOZIOR Tomasz mgr inż., 107HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L02_b

projekt, Tyg. 1-15 AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 103CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L04_b

projekt, tydzień Podstawy projektow. form przemysłowych, GRABA Marcin dr inż., 1.09B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

projekt, parzyste BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PAWLIKOWSKI Rafał dr, 4.14B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L02_a
31KWWB

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M L01_a
31KWWA

projekt, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I

Ćwiczenia, nieparzyste Wzornictwo przemysłowe i unikatowe, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA OGÓLNA, BŁASIAK Małgorzata dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Ćwiczenia, parzyste ROBOTY PRZEMYSŁOWE, PIETRALA Dawid mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 301A

Wykład, tydzień Mechanika ogólna I, KYZIOŁ Jan dr inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, tydzień Metody diagnostyczne w technice uzbroj., BOLANOWSKI Kazimierz dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, parzyste STEROWNIKI CYFROWE I SIECI PRZEMYSŁOWE, WIŚNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Wykład, parzyste Bezp. w eksp. urz. mech. i inst. inż., KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 33BPT

Wykład, nieparzyste Badania mechanoskopijne, Dudek Dominik dr inż., 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, tydzień SPEDYCJA, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, tydzień Systemy bezpieczeństwa, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, parzyste INŻYNIERIA POWIERZCHNI, SĘK Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, parzyste MASZYNY I URZĄDZENIA SPAWALNICZE, SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 5.12B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 34IMM

Wykład, parzyste KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

projekt, tydzień AUTOMATYZACJA TECHNIK WYTWARZANIA, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 A 302A
L03_b

Laboratorium, 09:50-12:25, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, Tyd. 14 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T
odrabianie zaj#a - godziny rektorskie

Laboratorium, 11:40-14:15, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 TWORZYWA SZTUCZNE I MATERIAŁY KOMPOZYTOW, KOWALCZYK Joanna mgr inż., 1.21HC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M
L03_b


Wykład, parzyste MODELOWANIE DYNAMIKI PROCESÓW I SYMULAC., FARANA Radim prof. dr hab. inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A
P
I
ą
T
E
K

Wykład, nieparzyste SERWIS POJAZDÓW, KURP Piotr dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, tydzień Technologia broni i amunicji, SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Wykład, parzyste Nowoczesne powłoki w silnikach spalinow., ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

Wykład, parzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

projekt, nieparzyste Theory of machines, TOFIL Szymon mgr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

projekt, parzyste Nowoczesne powłoki w silnikach spalinow., MULCZYK K. mgr, 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 31LiS

projekt, nieparzyste Zintegrowane systemy projektowania, ŁASKI Paweł dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

projekt, tydzień KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA II, SPYRA Marcin mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, nieparzyste Zintegrowane systemy projektowania, PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Laboratorium, Tyg. 1-8 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA II, SPYRA Marcin mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD
Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L02_c

Laboratorium, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, GRABSKI Paweł mgr inż., 15MDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IB

Laboratorium, Tyg. 1-10 KOMPUTEROWY ZAPIS KONSTRUKCJI, LIS Zbigniew dr inż., PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L02_b

Laboratorium, parzyste Metaloznawstwo I, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M
L01_b

Wykład, nieparzyste Technol. wykończ. w wzornictw. przemysł., SPADŁO Sławomir dr hab.inż., prof. PŚk, 5.05B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Wykład, nieparzyste Mechanika techniczna II, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T

Wykład, Tyg. 1-8 Metaloznawstwo I, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Wykład, parzyste METODYKA PRACY RZECZOZNAWCY SAMOCHODOW., Więckowski Dariusz dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T 32TS

Wykład, parzyste Kryteria bezp. w proj. urz. przemysłow., DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 113HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, SĘKALSKI Maciej dr, 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M

Ćwiczenia, parzyste TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M

Wykład, tydzień TECHNIKI WYTWARZANIA I, MOLA Renata dr hab.inż., PACANOWSKI Jarosław dr inż., SKRZYPCZYK Andrzej dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, tydzień PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
projekt, tydzień Podstawy konstrukcji maszyn III, PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

projekt, parzyste Projektowanie wnętrz, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

projekt, parzyste PRACA PRZEJŚCIOWA, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L03_a
32TSA

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA REGULACJI I, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 115HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 201M

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L02_b

Laboratorium, parzyste OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 101T
L01_b

Ćwiczenia, parzyste TEORIA REGULACJI I, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A
Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA, PAWIŃSKA Anna dr, 5.21B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A

Laboratorium, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, CIEŚLIK Michał mgr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A
L03_c

Laboratorium, tydzień UNIX I SIECI KOMPUTEROWE, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 33CAD

Laboratorium, tydzień Metrologia II, GORYCKI Łukasz mgr inż., 110HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 M 202M
L03_b

Laboratorium, parzyste OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE, WARIANEK Michał mgr inż., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 32DDąbrowa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 T 102T
L03_b

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, DEPCZYŃSKI Wojciech dr inż., 112HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_c

Laboratorium, parzyste Podstawy elektroniki i elektrotechniki, SZCZEŚNIAK Adam dr inż., 101CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Laboratorium, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn III, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Wykład, tydzień PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.06B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 W 201W

Wykład, tydzień MECHANIKA OGÓLNA, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W 101W

Wykład, parzyste Zintegrowane systemy projektowania, ŁASKI Paweł dr inż., 114CL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W 31PFP


Laboratorium, 09:50-12:25, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 SKUTKI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB

Wykład, parzyste TEORIA REGULACJI I, FARANA Radim prof. dr hab. inż., 105aB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A

projekt, 12:45-15:20, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 SKUTKI ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŚk, 101HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 I 101IB


Wykład, parzyste EKPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Więckowski Dariusz dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18