Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, tydzień Jakość energii elektrycznej, Banasik Kornelia mgr inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11
3ND11A

Wykład, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

projekt, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, nieparzyste Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, nieparzyste Eksploatacja urządzeń i instalacji, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko

Ćwiczenia, parzyste Gospodarka skojarzona, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11
W
T

Wykład, tydzień Jakość energii elektrycznej, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, nieparzyste Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, parzyste Zarządzanie w przedsięb.energetycznych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ś
R

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 TLaboratorium, tydzień Miernictwo energetyczne, Serwicki Teodor mgr inż., 2.12DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11
3ND11A

Wykład, parzyste Akademickie dobre wychowanie 2, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11


Wykład, tydzień Miernictwo energetyczne, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11


Wykład, tydzień Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŚk, ROLEK Jarosław dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11P
T

Wykład, tydzień Eksploatacja urządzeń i instalacji, KARYŚ Sławomir dr hab inż.prof. PŚK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

projekt, tydzień Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, PAWLAK Marcin mgr inż., Stawczyk Paweł mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18