Grupa: Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Laboratorium, parzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, TOFIL Szymon mgr inż., 114HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ADAMCZAK Stanisław prof.dr hab.inż., 2.21B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW
Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


W
T
O
R
E
KSeminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ZOWCZAK Włodzimierz dr hab. inż., prof. PŒk, 103CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 Historia Kielc i regionu œwiętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP

Wykład, Tyg. 1-10 Historia Kielc i regionu œwiętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 1.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTI


Laboratorium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 12-15 Mechanika doœwiadczalna, DZIOBA Ihor dr hab., prof. PŒk, 4HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M
grupa wyrównawczaŒ
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, TOFIL Szymon mgr inż., 114HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, DZIADOŃ Andrzej prof.dr hab.inż., 102HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM

Wykład, tydzień INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, KURP Piotr dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTI

Laboratorium, parzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 114HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTI

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9 Historia Kielc i regionu œwiętokrzysk., GŁÓWKA Jan dr, 3.04B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTI

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk, 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTIC
Z
W

Wykład, nieparzyste OCHRONA PATENTOWA I PRAWO AUTORSKIE, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTI, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS

Wykład, parzyste Historia techniki i wynalazków, OSSOWSKA Katarzyna dr, 117B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTI, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 21TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 22LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 T 23LiS

Laboratorium, parzyste INŻYNIERIA EKSPLOATACJI SYSTEMÓW, DANIELEWSKI Hubert mgr inż., 114HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW

Wykład, nieparzyste Przedmiot humanistyczno-społeczny, RADOWICZ Joanna dr, 117B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 A 201A, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 21IMM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 22TLP, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 23KWW, Stacjonarne II stopnia WMiBM 2/1 M 24UTI

P
T
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18