Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, tydzień Niezawod.zasilania energią elektryczną, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, nieparzyste Metody komputerowe w mechatronice, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Napęd i automatyka napędu elektrycznego, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, nieparzyste Niezawod.zasilania energią elektryczną, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, parzyste Sieci i zabezpieczenia, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


W
T

Wykład, tydzień Stacje elektroenergetyczne, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Sterowniki PLC w ukł.sterow. masz. elek., LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

projekt, tydzień Sterowniki PLC w ukł.sterow. masz. elek., LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Metody optymalizacji w elektroen.przem., FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Sieci i zabezpieczenia, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 5.01D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A



Ś
R

Wykład, tydzień Metody optymalizacji w elektroen.przem., FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Laboratorium, tydzień Metody komputerowe w mechatronice, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Wykład, tydzień Sieci i zabezpieczenia, Paduszyński Kamil mgr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

projekt, tydzień Stacje elektroenergetyczne, Banasik Kornelia mgr inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Wykład, parzyste Akademickie dobre wychowanie 2, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E

Ćwiczenia, parzyste Napęd i automatyka napędu elektrycznego, ROLEK Jarosław dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Laboratorium, tydzień Napęd i automatyka napędu elektrycznego, ROLEK Jarosław dr inż., 1.29DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Wykład, 15:20-18:15, tydzień Zagad.bezpiecz.ekspl.urządz.elektryczn., Mieczkowski Grzegorz mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E


P
T








Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18