Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, nieparzyste Technika mikroprocesorowa 1, BARAN Remigiusz dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, tydzień Układy cyfrowe 1, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12


Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


W
T

Wykład, tydzień Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, parzyste Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień Teoria sterowania i systemów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Laboratorium, tydzień Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, tydzień Technika wysokich napięć 2, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.31DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12AŒ
R

Laboratorium, parzyste Podstawy energoelektroniki 2, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Ćwiczenia, nieparzyste Teoria sterowania i systemów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, parzyste Układy cyfrowe 1, Piekoszewski Jakub dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, parzyste Teoria pola elektromagnetycznego, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień Teoria pola elektromagnetycznego, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W

Laboratorium, nieparzyste Teoria sterowania, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Wykład, parzyste Teoria sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne 1, NADOLSKI Roman prof.dr hab.inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Laboratorium, parzyste Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A


P
T
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18