Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

projekt, parzyste Podstawy projektowania, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, PACIOREK Zdzisław dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, nieparzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11W
T

Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień Gospodarka energetyczna, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11


Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N


Œ
R

Laboratorium, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.33DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień Elektrotechnika 2, DETKA Małgorzata dr inż., 5.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Wykład, tydzień Podstawy projektowania, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Laboratorium, tydzień Maszyny elektryczne, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Wykład, Tyg. 1, 3 Wstęp do ochrony własn. intelektualnej, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-18 Historia techniki i wynalazków, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W

Wykład, parzyste Elektrotechnika 2, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

P
T

Ćwiczenia, tydzień TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KARYŒ Sławomir dr hab inż.prof. PŒK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18