Grupa: Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, B„K Łukasz dr inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA


Æwiczenia, Tyd. 7 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
rezerwacja na 10.04.2017

Wykład, parzysty OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OWW
T
O
R
E
K

Wykład, tydzień BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Jêzyk angielski specjalistyczny, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
SiIS

Laboratorium, parzysty Jêzyk angielski specjalistyczny, PLIŻGA Dorota mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
WuiO

Æwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIALaboratorium, 15:50-17:40, parzysty NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA


Œ
R
O
D
A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO SANITARNE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE SANITARNE, KUBICKA Urszula dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty BUDOWNICTWO SANITARNE, PARKA Anna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

Laboratorium, 15:20-17:35, Tyg. 1-5 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 5.21A, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


Æwiczenia, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty OPERATY DO DOCHODZEŃ WODNOPRAWNYCH, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., WONIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, WONIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, KULICZKOWSKA, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, tydzień ODNOWA SIECI 1, KULICZKOWSKA, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

projekt, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, parzysty GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

P
I
č
T
E
K

Æwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZARZ„DZANIE ŒRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

projekt, parzysty MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW
projekt, tydzień ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
121SIA

Æwiczenia, parzysty ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, B„K Łukasz dr inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


Æwiczenia, parzysty KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
Wykład, parzysty RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17