Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste Algorytmy grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

Laboratorium, nieparzyste Miernictwo cyfrowe, KUŚMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŚk, 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarządzania, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień PODSTAWY METROLOGII, GINTER MARIUSZ dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
2ND11A

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, KUŚMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŚk, 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L01_a
1ID11A

Wykład, nieparzyste Projektowanie urządzeń elektronicznych, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień Napęd i automatyka napędu elektrycznego, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień Programowanie procesorów sygnałowych, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Układy cyfrowe 1, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, JASTRIEBOW Aleksander prof.dr hab.inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, nieparzyste Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień Metrologia 2, KUŚMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, PACIOREK Zdzisław dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Wykład, nieparzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N

Wykład, tydzień Elektroenergetyka, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), LASOTA Maciej mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, tydzień Jakość energii elektrycznej, Banasik Kornelia mgr inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11
3ND11A

Laboratorium, tydzień Programowanie procesorów sygnałowych, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Wykład, nieparzyste Metody komputerowe w mechatronice, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, nieparzyste Technika mikroprocesorowa 1, BARAN Remigiusz dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, tydzień Napęd elektryczny i automatyka napędu, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Podstawy elektroniki 1, WIRASZKA Dorota dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień Systemy inteligentne 1, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, PŁAZA Mirosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, tydzień Metrologia 2, GINTER MARIUSZ dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, parzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

Ćwiczenia, nieparzyste Niezawod.zasilania energią elektryczną, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, Psuj Krzysztof mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Ćwiczenia, parzyste Sieci i zabezpieczenia, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, parzyste Gospodarka skojarzona, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, nieparzyste Eksploatacja urządzeń i instalacji, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11Wykład, tydzień Niezawod.zasilania energią elektryczną, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Wykład, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

projekt, nieparzyste Algorytmy i struktury danych, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

projekt, tydzień Projektowanie urządzeń elektronicznych, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

projekt, parzyste Podstawy projektowania, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

projekt, parzyste Algorytmy i struktury danych, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

projekt, tydzień Audyt energetyczny, STOBIECKI Andrzej dr inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, PŁAZA Mirosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, parzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, parzyste Programowanie w języku C 1, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L02_a
1ID11BĆwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

Ćwiczenia, parzyste Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

projekt, tydzień Układy elektroniczne automatyki 2, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste MECHANIKA PŁYNÓW, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień Stacje elektroenergetyczne, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

projekt, nieparzyste Podstawy robotyki i mechanizacji, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

projekt, nieparzyste Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L03_a
1ED12A

projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

projekt, parzyste Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

projekt, parzyste Architektura procesów graficznych, Michno Tomasz mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

projekt, nieparzyste Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L02_a
1ED11B

projekt, nieparzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

projekt, tydzień Sterowniki PLC w ukł.sterow. masz. elek., LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

projekt, tydzień Techniki audiowizyjne, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

projekt, parzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

projekt, nieparzyste Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

projekt, tydzień Instalacje elektryczne, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

projekt, parzyste Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 5.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

Laboratorium, tydzień Technika wysokich napięć 2, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.31DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, tydzień Sieci i zabezpieczenia, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 5.01D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, SZYMONIAK TADEUSZ mgr inż., 1.18DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
2ND11A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarządzania, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, parzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień Technika wysokich napięć 2, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.31DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N L01_a
2ED11A

projekt, nieparzyste Architektura systemów komputerowych 1, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I
grupa wyrownawcza

projekt, parzyste Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I
grupa wyrownawcza

Laboratorium, nieparzyste Informatyka 2, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L03_a
1ED12A

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarządzania, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Ciopiński Leszek mgr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, KUŚMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŚk, 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, parzyste FIZYKA 2, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L03_a
1ED12A

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, nieparzyste Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień Gospodarka energetyczna, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, tydzień Miernictwo cyfrowe, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, KUŚMIERZ Józef dr hab.inż.,prof. PŚk, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Sterowniki PLC, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Teoria sterowania i systemów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, parzyste Zarządzanie w przedsięb.energetycznych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Laboratorium, tydzień Metody optymalizacji w elektroen.przem., FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.24DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

Ćwiczenia, tydzień Teoria obwodów 2, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Poczęta Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

Wykład, tydzień Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N


projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarządzania, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 5.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, parzyste Podstawy robotyki i mechanizacji, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 4.17D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, parzyste FIZYKA 2, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L02_a
1ED11B

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, nieparzyste Informatyka 2, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Laboratorium, tydzień Metrologia 2, DETKA Małgorzata dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L03_a
1ED12A

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, PŁAZA Mirosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, parzyste FIZYKA 2, KĘCZKOWSKA Justyna dr inż., 2.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L01_a
1ED11A

Laboratorium, parzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, parzyste Informatyka 2, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L02_a
1ED11B

Wykład, tydzień BAZY DANYCH, SITEK Paweł dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień PODSTAWY METROLOGII, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień Podstawy programowania 2, CHROBOT Arkadiusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Systemy operacyjne 2, CHROBOT Arkadiusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 IĆwiczenia, tydzień Język obcy II, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

Ćwiczenia, parzyste Podstawy elektroniki 1, Piekoszewski Jakub dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Wykład, tydzień Sterowniki PLC w ukł.sterow. masz. elek., LUDWINEK Krzysztof dr hab.inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Jakość energii elektrycznej, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, parzyste Instalacje elektryczne, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Wykład, parzyste Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Ćwiczenia, tydzień Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11
Ś
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste Podstawy energoelektroniki 2, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, nieparzyste Programowanie w języku C 1, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, nieparzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, nieparzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), LASOTA Maciej mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, tydzień MATERIAŁOZNAWSTWO, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.33DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, Płaza Małgorzata mgr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, tydzień BAZY DANYCH, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, parzyste Programowanie w języku C 1, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, parzyste Podstawy energoelektroniki 2, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, parzyste Bazy danych 2, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L08_a
1ID14B

projekt, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

projekt, parzyste Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12

projekt, Tyg. 1, 3 Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

projekt, nieparzyste Instalacje elektryczne, PAWLAK Agnieszka mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

projekt, nieparzyste Algorytmy i struktury danych, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

projekt, parzyste Podstawy programowania 2, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

Laboratorium, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, tydzień Maszyny elektryczne, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarządzania, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L01_a
3ID11A

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, Płaza Małgorzata mgr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, CHROBOT Arkadiusz dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, tydzień Miernictwo energetyczne, Serwicki Teodor mgr inż., 2.12DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11
3ND11A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

Laboratorium, parzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L05_a
3ID13A

Wykład, Tyg. 1, 3 Wstęp do ochrony własn. intelektualnej, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, nieparzyste Sieci bezprzewodowe, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, parzyste Akademickie dobre wychowanie 2, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

Wykład, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-18 Historia techniki i wynalazków, OSSOWSKA Katarzyna dr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Wykład, tydzień Metody optymalizacji w elektroen.przem., FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY METROLOGII, Serwicki Teodor mgr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Ćwiczenia, nieparzyste Teoria sterowania i systemów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, tydzień Teoria obwodów 2, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, parzyste Układy cyfrowe 1, Piekoszewski Jakub dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Laboratorium, tydzień Napęd elektryczny i automatyka napędu, ROLEK Jarosław dr inż., 1.29DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, tydzień Przesyłanie energii elektrycznej, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 5.01D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
2ND11A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, PADUCH Paweł dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Wykład, tydzień Teoria pola elektromagnetycznego, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, tydzień Komputerowe wspomaganie projektowania, KAZAŁA Robert dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Przedmioty humanistyczne 2, TUSZYŃSKI Ludomir dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Algorytmy grafiki komputerowej, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15

projekt, nieparzyste Komputerowe wspomaganie projektowania, Strączyński Paweł mgr inż., 4.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

projekt, nieparzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

projekt, parzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

projekt, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

Ćwiczenia, tydzień Elektroenergetyka, Banasik Kornelia mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

Laboratorium, nieparzyste Systemy CAD w układach mechatronicznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, tydzień Metody komputerowe w mechatronice, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, KAZAŁA Robert dr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L07_a
3ID14A

Laboratorium, tydzień Elektrotechnika 2, DETKA Małgorzata dr inż., 5.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N L01_a
1ND11A

Laboratorium, tydzień Informatyczne systemy zarządzania, WIKAREK Jarosław dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L06_a
3ID13B

Laboratorium, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień Wprowadzenie do komunik. człow.-komputer, KUŁAKOWSKI Andrzej dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L05_a
3ID13A

Laboratorium, tydzień Metrologia 2, GINTER MARIUSZ dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E L02_a
1ED11B

Wykład, tydzień Programowanie obiektowe (Java), BEDLA Mariusz dr inż., Krechowicz Adam dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Wykład, tydzień Podstawy projektowania, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, tydzień Techniki audiowizyjne, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień Sieci i zabezpieczenia, Paduszyński Kamil mgr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

projekt, tydzień Stacje elektroenergetyczne, Banasik Kornelia mgr inż., 2.23DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A
projekt, tydzień Projektow.aplikacji internetowych 2, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, tydzień Podstawy robotyki i mechanizacji, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Wykład, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Podstawy grafiki komputerowej, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, parzyste Systemy CAD w układach mechatronicznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Ćwiczenia, parzyste Teoria pola elektromagnetycznego, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Ćwiczenia, parzyste Podstawy elektroniki 1, Piekoszewski Jakub dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, tydzień Modelowanie i analiza procesów biznesow., Poczęta Katarzyna dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12Laboratorium, parzyste Modelowanie i symulacja komputerowa, Suchenia Karol mgr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
2ND11AC
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

projekt, parzyste Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID12

Laboratorium, nieparzyste Programowanie w języku C 1, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, nieparzyste Programowanie w języku C 1, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L07_a
1ID14A

Laboratorium, nieparzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, parzyste Programowanie w języku C 1, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Ćwiczenia, nieparzyste Napęd elektryczny i automatyka napędu, ROLEK Jarosław dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N

Ćwiczenia, parzyste Napęd i automatyka napędu elektrycznego, ROLEK Jarosław dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Laboratorium, nieparzyste Komputerowe wspomaganie projektowania, Strączyński Paweł mgr inż., 4.21D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L01_a
2ID11A

Laboratorium, tydzień Napęd i automatyka napędu elektrycznego, ROLEK Jarosław dr inż., 1.29DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Pięta Paweł mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L04_a
3ID12B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, parzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L03_a
3ID12A

Laboratorium, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L02_a
3ID11B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, LASOTA Maciej mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L03_a
2ID12A

Laboratorium, parzyste Inżynieria systemów informacyjnych, Wilk-Jakubowski Jacek dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L01_a
3ID11A


Laboratorium, nieparzyste Teoria sterowania, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L05_a
1ID13A

Laboratorium, tydzień Telekomunikacja optyczna, KACZMAREK Tomasz dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, parzyste Teoria sterowania, ZAWARCZYŃSKI Łukasz mgr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, parzyste Miernictwo cyfrowe, Serwicki Teodor mgr inż., 5.07D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L07_a
1ID14A

Wykład, tydzień Teoria obwodów 2, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Wykład, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, KAZAŁA Robert dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15

Wykład, tydzień Sieci komputerowe, PŁAZA Mirosław dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Wykład, tydzień Modelowanie i symulacja komputerowa, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, LENARCIK Andrzej dr, 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Wykład, parzyste Teoria sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŚk, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

projekt, nieparzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

projekt, nieparzyste Inżynieria systemów informacyjnych, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

projekt, tydzień Programowanie obiektowe (Java), LASOTA Maciej mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID12

projekt, parzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuś Łukasz mgr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID14

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

projekt, nieparzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

projekt, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID11

projekt, parzyste Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

projekt, tydzień Projektow.aplikacji internetowych 2, WIŚNIEWSKI Mariusz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12


Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuś Łukasz mgr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Ćwiczenia, tydzień JĘZYK OBCY 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam dr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L02_a
2ID11B

Laboratorium, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, KAZAŁA Robert dr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L08_a
3ID14B

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L05_a
2ID13A

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne 1, NADOLSKI Roman prof.dr hab.inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, tydzień Informatyczne systemy zarządzania, SITEK Paweł dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Wykład, tydzień Telekomunikacja optyczna, KACZMAREK Tomasz dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, parzyste FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Laboratorium, nieparzyste Podstawy grafiki komputerowej, CHODOREK Agnieszka dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

Laboratorium, nieparzyste Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, parzyste Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A


Wykład, tydzień Bazy danych 2, SITEK Paweł dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Wykład, tydzień Przesyłanie energii elektrycznej, Paduszyński Kamil mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, parzyste Elektrotechnika 2, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11


Wykład, tydzień Programowanie w języku C 1, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I

Wykład, tydzień Miernictwo energetyczne, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień Cyfrowe sieci teletransmisyjne, CHODOREK Agnieszka dr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, tydzień PODSTAWY AUTOMATYKI, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

projekt, tydzień Programowanie obiektowe (Java), LASOTA Maciej mgr inż., 3.24D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID14

projekt, tydzień Projekt zespołowy, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

Ćwiczenia, tydzień Metody probablistyczne i statystyka, Kubuś Łukasz mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID13

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, parzyste Przesyłanie energii elektrycznej, Nowak Katarzyna M mgr. inż.., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Laboratorium, parzyste Sterowniki PLC, Suchenia Karol mgr inż., 2.15DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L03_a
3ED12A

Wykład, tydzień Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŚk, ROLEK Jarosław dr inż., 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11Wykład, 15:20-18:15, tydzień Zagad.bezpiecz.ekspl.urządz.elektryczn., Mieczkowski Grzegorz mgr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E


P
I
ą
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID11

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13

Ćwiczenia, nieparzyste Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID14

Ćwiczenia, tydzień TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KARYŚ Sławomir dr hab inż.prof. PŚK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

projekt, nieparzyste Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

projekt, nieparzyste Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID11

projekt, parzyste Projekt zespołowy, ŁUKAWSKI Grzegorz dr inż., 3.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14

Laboratorium, tydzień Sieci teleinformatyczne, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Tomaszewski Karol dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B
Wykład, tydzień Architektura procesów graficznych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŚK, 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID14, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID15

Wykład, tydzień Eksploatacja urządzeń i instalacji, KARYŚ Sławomir dr hab inż.prof. PŚK, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Wykład, tydzień MATEMATYKA 2, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E

Ćwiczenia, nieparzyste Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID13

Ćwiczenia, parzyste Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID12

projekt, tydzień Programowanie obiektowe (Java), PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID13

projekt, tydzień Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, PAWLAK Marcin mgr inż., Stawczyk Paweł mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

projekt, tydzień Projektow.aplikacji internetowych 2, BEDLA Mariusz dr inż., 3.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11

projekt, parzyste Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 2.22DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12

Laboratorium, nieparzyste Programowanie w języku C 1, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Tomaszewski Karol dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L07_a
2ID14A

Laboratorium, parzyste Programowanie w języku C 1, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, tydzień Cyfrowe sieci teletransmisyjne, CHODOREK Agnieszka dr inż., 116HD, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD11A

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Tomaszewski Karol dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L08_a
2ID14B

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Ciopiński Leszek mgr inż., 3.26D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L08_a
1ID14B

Laboratorium, tydzień Sieci komputerowe, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B

Laboratorium, tydzień Architektura systemów komputerowych 1, WIECZOREK KAROL mgr inż., 3.12D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L01_a
1ID11A

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, CIOSMAK JÓZEF dr inż., 2.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L02_a
1ID11B

Laboratorium, tydzień Systemy operacyjne 2, Tomaszewski Karol dr inż., 3.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L06_a
2ID13B

Wykład, nieparzyste Informatyka 2, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED12

Wykład, tydzień Sieci teleinformatyczne, BELKA Radosław dr inż., CISCO, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T 3TD11

Wykład, parzyste Projektow.aplikacji internetowych 2, BEDLA Mariusz dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID11, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID13


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18