Grupa: Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Rezerwacja, nieparzyste KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
21.05, 2018

Rezerwacja, parzyste GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
28. 05, 2018

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, tydzień HYDROTECHNIKA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


W
T

Wykład, tydzień PETROLOGIA, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul Zgoda 21

Laboratorium, tydzień PETROLOGIA, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul Zgoda 21

Laboratorium, tydzień KARTOWANIE GEOLOGICZNE, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul. Zgoda 21
Œ
R

Rezerwacja, parzyste KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
23, 05.2018

Wykład, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GIRezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W

Wykład, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Laboratorium, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Ćwiczenia, parzyste GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

P
T

Laboratorium, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

projekt, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18