Grupa: Stacjonarne I stopnia WBiA_GI

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień ZASTOSOWANIE SUROWCÓW SKALNYCH I MINER., SALWA Sylwester dr, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI
Instytut Geologiczny Zgoda 21

Rezerwacja, nieparzyste KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
21.05, 2018

Rezerwacja, parzyste GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
28. 05, 2018

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
WojskoLaboratorium, tydzień TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, SALWA Sylwester dr, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI
Instytut Geologiczny Zgoda 21

Wykład, parzyste TELEDETEKCJA I FOTOINTERPRETACJA, SALWA Sylwester dr, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI
Instytut Geologiczny ul.Zgoda 21

Wykład, tydzień HYDROTECHNIKA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
W
T
O
R
E
K

Wykład, tydzień PETROLOGIA, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul Zgoda 21

Laboratorium, nieparzyste GEOLOGIA ZŁÓŻ, RUSIN Anna mgr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Laboratorium, tydzień PETROLOGIA, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul Zgoda 21

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY GEOFIZYKI, CZAPIK Przemysław dr inż., 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Laboratorium, parzyste PODSTAWY WIERTNICTWA, CZAPIK Przemysław dr inż., 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, nieparzyste SOME ASPECTS OF MATERIALS STRENGHT, TRĄMPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 205BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI


Laboratorium, tydzień KARTOWANIE GEOLOGICZNE, TRELA Wiesław dr hab., Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
Instytut Geologiczny ul. Zgoda 21
Ś
R
O
D
A

Rezerwacja, parzyste KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI
23, 05.2018

Wykład, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, tydzień PODSTAWY GEOFIZYKI, CZAPIK Przemysław dr inż., 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, nieparzyste PODSTAWY WIERTNICTWA, CZAPIK Przemysław dr inż., 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, tydzień GEOLOGIA ZŁÓŻ, TRELA Wiesław dr hab., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko
Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Laboratorium, tydzień GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

projekt, nieparzyste GEOTECHNIKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Wykład, tydzień GEOTECHNIKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Laboratorium, parzyste GEOTECHNIKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.24A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/2 301GI

Ćwiczenia, parzyste GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PRZYBYŁOWICZ Wiktor dr inż, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

P
T

Laboratorium, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

Wykład, tydzień KARTOGRAFIA GEOL. i GEOLOG-INŻYNIERSKA, WIATRAK Małgorzata dr, 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

projekt, tydzień GEOMORFOLOGIA I GEOL. CZWARTORZĘDU, WIATRAK Małgorzata dr, 4.20A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18