Grupa: Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTALAC, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTALAC, WTOREK Donata mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTALAC, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI

projekt, tydzieŮ PRZYRODNICZE I ROLNICZE WYKORZ. ĆCIEK”W, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW

projekt, parzysty TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTALAC, WTOREK Donata mgr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO
L04_b

projekt, tydzieŮ OCENY ODDZIA£YWANIA NA ĆRODOWISKO, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO
Wyk≥ad, parzysty NIEZAWODNOĆ∆ I BEZPIECZ.SYSTEM”W INĮYNIE, PARKA Anna dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO

W
T
O
R
E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI CIEP£OWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW

projekt, nieparzysty SIECI CIEP£OWNICZE I GAZOWE, LESIAK Pawe≥ mgr inŅ, 4.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzieŮ SEMINARIUM DYPLOMOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inŅ.prof.PĆk, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW
Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, KULICZKOWSKA, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI

projekt, parzysty MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzieŮ SEMINARIUM DYPLOMOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI∆wiczenia, parzysty TUNELOWANIE I METODY TARCZOWE, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI

Ć
R


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wyk≥ad, nieparzysty ETYKA INĮYNIERSKA, CIENCIA£A Krzysztof dr inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO

Wyk≥ad, parzysty OCENY ODDZIA£YWANIA NA ĆRODOWISKO, BEZAK-MAZUR ElŅbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzieŮ SEMINARIUM DYPLOMOWE, ĮYGAD£O Maria prof.dr hab.inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzieŮ SEMINARIUM DYPLOMOWE, BEZAK-MAZUR ElŅbieta Halina prof.dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO

Wyk≥ad, nieparzysty PLANOWANIE PRZESTRZENNEII, Kosztowniak Ewa mgr inŅ.arch., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW


projekt, parzysty PLANOWANIE PRZESTRZENNEII, Kosztowniak Ewa mgr inŅ.arch., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW


P
T

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 CZYSTE TECHNOLOGIE W GLOWE, KUŹNICKI Zbigniew prof. dr hab. inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 224SO

Wyk≥ad, parzysty BUDYNKI INTELIGENTNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW

Wyk≥ad, parzysty UĮYTKOWANIE I OSZCZ DNOĆ∆ ENERGII, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17