Grupa: Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a

Peny ekran Indeks Pomoc Znajd
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

Wykad, tydzie SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr in., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 301PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 302PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 303KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 305KN

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA GSIOREK Barbara mgr in., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB

wiczenia, tydzie GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr in., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, NOWAK Joanna mgr in., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB


projekt, parzysty ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, ZABRZESKA GSIOREK Barbara mgr in., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNBWykad, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr in., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 301PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 302PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 303KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 305KN


projekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, NOWAK Joanna mgr in., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNBW
TWykad, parzysty AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 301PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 302PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 303KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 305KN

R
O
D
A

Wykad, parzysty KATASTER FISKALNY - ZAOENIA USTAWOWE, PARZYCH Piotr prof. dr hab. in., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 303KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 305KN

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, PARZYCH Piotr prof. dr hab. in., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNA

Laboratorium, tydzie GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, BOREK Kamil mgr in., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB

Wykad, tydzie WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, PARZYCH Piotr prof. dr hab. in., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 301PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 302PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 303KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 305KN

projekt, parzysty WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, PARZYCH Piotr prof. dr hab. in., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a
301PIB


C
Z
W

Wykad, tydzie GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr in., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 301PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 302PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 303KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 305KNWykad, parzysty GEODEZYJNY MONITORING BUDOWLI, WOLSKI Bogdan prof. dr hab. in., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 301PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 302PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 303KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 305KN


Laboratorium, tydzie SYSTEMY INFORMACJI O TERENIE, KULESZA ukasz dr in., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB

P
T

Wykad, tydzie ZASTOSOW TELEDETEKCJI W GOSP I MAPY TEMA, HEJMANOWSKA Beata prof. dr hab. in., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 301PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 302PI, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 303KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 304KN, Stacjonarne I stopnia IGiE_GiK 3/2 305KN
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17