Grupa: Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Laboratorium, parzyste METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, ANNUSEWICZ Anna mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

Laboratorium, tydzień PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

Laboratorium, parzyste METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

Wykład, tydzień METODY SZTUCZ. INTELIGENCJI W UKŁ.STER., TAKOSOGLU Jakub dr, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101AW
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, MIKO Edward dr hab.inż.prof.PŒk, 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, nieparzyste PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁASKI Paweł dr inż., 114CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, nieparzyste Architekt., program. i zast. mikrokontr., ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
projekt, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

projekt, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, BRACHA Gabriel mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

Laboratorium, parzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, ANNUSEWICZ Anna mgr inż., 207CLTM, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_bŒ
R

Wykład, nieparzyste PODSTAWY MECHATRONIKI, ŁASKI Paweł dr inż., 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Wykład, tydzień IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek dr hab.inż., prof.PŒk, 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Laboratorium, nieparzyste IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek dr hab.inż., prof.PŒk, 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

Laboratorium, parzyste IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STEROWANIA, CEDRO Leszek dr hab.inż., prof.PŒk, 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

Wykład, tydzień CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Laboratorium, tydzień Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b


C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

Laboratorium, tydzień PROGRAMY CAD/CAE W PRAKTYCE INŻYNIERSK., ŁAGANOWSKA Małgorzata mgr inż., 2.06B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

Laboratorium, tydzień Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 206HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

Wykład, parzyste Zaawans. techn. prog. sterowników PLC, WIŒNIEWSKI Hubert mgr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101AWykład, parzyste PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, STAMIROWSKI Jerzy dr hab. inż. prof.PŒk, 105aB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A

P
I
š
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

Laboratorium, nieparzyste AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

projekt, tydzień Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

projekt, tydzień PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

Laboratorium, parzyste CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW, BORKOWSKI Krzysztof mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_bprojekt, tydzień PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, BRACHA Gabriel mgr inż., 106CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

projekt, parzyste AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

projekt, tydzień Architekt., program. i zast. mikrokontr., PIETRALA Dawid mgr inż., 208CL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

projekt, parzyste AUTOMAT. I ROBOT. PROD. NA OBRAB. CNC, NOWAKOWSKI Łukasz dr inż., 104HB, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18