Grupa: Stacjonarne III stopnia WEAiI

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
NLektorat, parzysty Język angielski, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2W
T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Nowoczesne metody i tech. prowadzenia zaj. dyd., RUDZIŃSKI Filip dr inż., 1.14DH, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Metodologia prowadzenia badań naukowych, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 4.23B, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2
Œ
R

Lektorat, tydzień Język angielski, CIOSEK Hanna mgr, 4.15D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4


C
Z
W

Wykład, nieparzysty AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.18D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wykład z przedmiotów fakultatywnych, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.27DH, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Wykład, nieparzysty Historia techniki i wynalazków, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.15B, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wybrane zagadnienia z elektrotechniki, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 1.18D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Lektorat, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Język angielski, Janowska Agnieszka mgr, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1-11 Wybrane zagadnienia z matematyki, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2


P
I
š
T
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wykład z przedmiotów fakultatywnych, CHOJNACKI Andrzej dr hab inż., 2.06D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wykład z przedmiotów fakultatywnych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŒK, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŒK, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Wykład, parzysty Prawa autorskie i patentowe, Adamczak Alicja dr, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 5.09D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Seminarium doktoranckie, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Seminarium doktoranckie, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Seminarium, parzysty Seminarium doktoranckie, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, WCIŒLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17