Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Laboratorium, tydzień Technika wysokich napięć, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.31DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N L01_a
2ND11A

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 T


Ćwiczenia, parzysty Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
W
T

Wykład, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień Technika wysokich napięć, PACIOREK Zdzisław dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Laboratorium, tydzień Przesyłanie energii elektrycznej, Paduszyński Kamil mgr inż., 5.01D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N L01_a
2ND11A

Wykład, tydzień PODSTAWY METROLOGII, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11Ś
RĆwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Przesyłanie energii elektrycznej, PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Ćwiczenia, parzysty PODSTAWY METROLOGII, SIWOŃ Cezary dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Laboratorium, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, SZYMONIAK TADEUSZ mgr inż., 1.18DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N L01_a
2ND11A


C
Z
W

Wykład, tydzień Przesyłanie energii elektrycznej, SZYMAŃSKI Stanisław dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Laboratorium, tydzień PODSTAWY METROLOGII, GINTER MARIUSZ dr inż., 5.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N L01_a
2ND11A

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N

Wykład, tydzień Modelowanie i symulacja komputerowa, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11P
T

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Modelowanie i symulacja komputerowa, Suchenia Karol mgr inż., 4.22D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N L01_a
2ND11A


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17