Grupa: Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 3, STĘPIEŃ Piotr mgr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

projekt, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 3, STĘPIEŃ Piotr mgr inż., 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

Wykład, nieparzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 2, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 1, FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŚk., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Ćwiczenia, nieparzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 2, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Ćwiczenia, parzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 2, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU

Wykład, nieparzyste MECHANIKA BUDOWLI 1, RADOŃ Urszula dr hab. inż.prof.PŚk, 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, parzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, parzyste PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, HECIAK Jakub dr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŚK, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.05A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, nieparzyste TEORIA I ZASADY PROJ. ARCH-URBAN 4, PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, parzyste PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

projekt, tydzień FIZYKA BUDOWLI, TELEJKO MAREK dr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

projekt, parzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

Wykład, nieparzyste FIZYKA BUDOWLI, TELEJKO MAREK dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 3, FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŚk., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

projekt, tydzień FIZYKA BUDOWLI, TELEJKO MAREK dr inż., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

projekt, 10:00-13:00, tydzień PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, HECIAK Jakub dr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, 10:00-13:00, tydzień PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY I MALARSTWO, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUBW
T
O
R
E
K

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH. BUD., BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH. BUD., BISKUP Kamil mgr inż., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

Wykład, nieparzyste TEORIA I ZASADY PROJ. ARCH.-URB., SERUGA Wacław prof. dr hab. inż. arch., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE WSTĘPNE URBANISTYCZNE, WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, parzyste KONSTRUKCJE DREWNIANE, RUDZIŃSKI Lech dr hab.inż. prof. PŚk., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE STALOWE, PIOTROWSKI Rafał dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE STALOWE, PIOTROWSKI Rafał dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 5.37A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, parzyste KONSTRUKCJE STALOWE, PIOTROWSKI Rafał dr inż., 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

Ćwiczenia, tydzień ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA, GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
Ćwiczenia, tydzień ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA, GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, 3.27A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

projekt, 11:40-14:40, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE URBANISTYCZNE, GARDYŃSKA-KIELIŚ Ewelina mgr i, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

projekt, 11:40-14:40, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE URBANISTYCZNE, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

projekt, 11:40-14:40, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE URBANISTYCZNE, GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH.- URBANISTYCZNE 2, TRACZ Włodzimierz dr inż. arch., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 5.02A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b
projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH. BUD., BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, 11:40-15:30, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH.- URBANISTYCZNE 2, MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

Wykład, parzyste KONSTRUKCJE STALOWE, KOWAL Zbigniew prof zw.dr hab, 2.15HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Laboratorium, 15:00-17:20, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 2, Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA


Laboratorium, 15:30-17:50, tydzień TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 1, MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB


Ś
R
O
D
A

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 1.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, tydzień HISTORIA BUDOWY MIAST 1, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, nieparzyste ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA, GIL-MASTALERCZYK Joanna dr inż, Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, tydzień HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ 2, DOROZ-TUREK Małgorzata dr inż, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, parzyste AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE, Maj-Malinowska Barbara mgr, Aula Gł 3, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

projekt, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b

projekt, parzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2, TWORZEWSKA Justyna mgr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

Wykład, nieparzyste ORG. I ZARZ. PROCESAMI INWESTYCYJNYMI, MARCZEWSKA Julia dr inż, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 4.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU

Laboratorium, tydzień GEOMETRIA WYKREŚLNA 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 1, DUDZIK Agnieszka dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/2 201GI

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 1, RUSIN Ilona mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

Laboratorium, 09:50-12:10, tydzień TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 1, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., PIĄTEK Tomasz mgr inż. arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

Laboratorium, 13:30-15:45, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 2, BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUBC
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

Laboratorium, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, WDOWIK Sylwia mgr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

Wykład, nieparzyste ANTROPOLOGIA KULTURY WSI I MIAST, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

Wykład, parzyste SOCJOLOGIA MIAST, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 201AU

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 1, RUSIN Ilona mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA

Ćwiczenia, nieparzyste ORG. I ZARZ. PROCESAMI INWESTYCYJNYMI, MARCZEWSKA Julia dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Ćwiczenia, parzyste ORG. I ZARZ. PROCESAMI INWESTYCYJNYMI, MARCZEWSKA Julia dr inż, 5.32A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU

projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_b

projekt, tydzień PLANOWANIE PRZESTRZENNE I URBANISTYKA, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b


Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 1, DUDZIK Agnieszka dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KACPERCZYK Nina mgr, 4.29A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU

Wykład, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 2, RACZKIEWICZ WIOLETTA dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

Wykład, parzyste ETYKA ZAWODU ARCHITEKTA, GWIZDAK Wojciech mgr inż. arch., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU

projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 1, RUSIN Ilona mgr inż., 4.29aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB
projekt, 08:20-11:20, tydzień PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, GARDYŃSKA-KIELIŚ Ewelina mgr i, Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KRYCZKA Anna mgr, 5.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L02_a
201AUB

Laboratorium, tydzień GEOMETRIA WYKREŚLNA 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
101AUB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, SUSŁO-WILCZYŃSKA Mirosława mgr, 4.17aA, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUA

Laboratorium, tydzień GEOMETRIA WYKREŚLNA 2, DOBOSZ Piotr dr inż., 2.08A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L03_a
102AUA


Laboratorium, 11:40-14:00, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY 2, BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUALaboratorium, 14:00-16:15, tydzień TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU 1, JURUŚ JAGODA mgr inż. arch., 2.07A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
101AUA

Laboratorium, 14:00-16:15, tydzień RYSUNEK ODRĘCZNY I MALARSTWO, KOZUB Waldemar dr hab., 3.21A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/2 L01_a
201AUAP
I
ą
T
E
K

projekt, 08:00-11:45, tydzień PROJ.ARCH-URB.4 proj.strukt.miejskich, MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L02_b

projekt, 08:00-11:45, tydzień PROJ. ARCH-URB. 4 proj.strukt. śródmiejskich, PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU
L01_bprojekt, 12:00-15:45, tydzień PROJ. ARCH-URB. 4 proj.strukt. śródmiejskich, PIOTROWICZ Dariusz dr inż.arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AU
L03_b
Wykład, 10:00-14:00, Tyg. 6, 8 PODSTAWY NORMALIZACJI 8h/sem, GRABAS Bogusław dr inż., 1.03A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/2 102AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/2 104BU
8 godz/sem

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18