Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Ćwiczenia, tydzień WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ
101IuB

projekt, tydzień INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, FAŁDZIŃSKA WIOLETTA mgr inż., SŁOWAK Anna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

Laboratorium, 15:35-17:10, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 2, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojskoprojekt, parzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA


W
T

projekt, parzyste OGRZEWNICTWO, SMOK Krzysztof mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

Wykład, tydzień WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

projekt, nieparzyste OGRZEWNICTWO, SMOK Krzysztof mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA
Œ
R
O
D
A

projekt, parzyste WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, tydzień OGRZEWNICTWO, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

projekt, tydzień BUDOWNICTWO PASYWNE I AUTONOMICZNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZA

projekt, tydzień INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, FAŁDZIŃSKA WIOLETTA mgr inż., SŁOWAK Anna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

projekt, tydzień BUDOWNICTWO PASYWNE I AUTONOMICZNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Wykład, Tyg. 5, 9 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ
Laboratorium, 15:35-17:10, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 2, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L01_a
201OZAC
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, Tyg. 5, 9, 13 INSTALACJE Z POMPAMI CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, parzyste ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŒRODOWISKA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Ćwiczenia, nieparzyste OGRZEWNICTWO, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

Wykład, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, KUNICKI, POROWSKI Rafał dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

projekt, tydzień INSTALACJE FOTOTERMICZNE iFOTOWOLTAICZNE, PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 L02_a
201OZB

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO PASYWNE I AUTONOMICZNE, POROWSKI Rafał dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/2 201OZ

P
T
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18