Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, parzyste HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKU, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Laboratorium, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Wykład, nieparzyste GOSPODARKA ODPADAMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
WojskoĆwiczenia, parzyste MATEMATYKA 2, SĘKALSKI Maciej dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ


W
T

Wykład, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 OCHRONA WŁASNOŒCI INTEL. - 4 GODZ. W SEM, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ
termin zajec do ustalenia z prowadzacym


projekt, nieparzyste BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

projekt, parzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Laboratorium, 15:35-17:50, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA


Œ
R
O
D
A

Laboratorium, tydzień BIOLOGIA ŒRODOWISKOWA, STOIŃSKA Renata mgr, 2.08HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Wykład, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MAT., BACHARZ Magdalena dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 9 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko

Wykład, parzyste PSYCH. UCZENIA SIĘ i PODNOSZ.KOMPETENCJI, KOPACZ Agnieszka mgr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ
C
Z
W

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY SYSTEMU OZE, SŁOWAK Anna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Laboratorium, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.12bHC, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 L01_a
101OZA

Wykład, tydzień BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, PIOTROWSKI Jerzy Zb. prof. dr hab.inż., 4.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 5, 9, 13 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ
P
T

Wykład, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MAT., BACHARZ Magdalena dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, nieparzyste BIOLOGIA ŒRODOWISKOWA, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste PODST. PRAWNE W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY SYSTEMU OZE, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ

Wykład, Tyg. 5, 9 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18