Grupa: Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień Układy cyfrowe 1, GORZAŁCZANY Marian prof. dr hab. inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Laboratorium, tydzień Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 4.11D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 T

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Teoria pola elektromagnetycznego, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Ćwiczenia, parzysty Teoria pola elektromagnetycznego, BUGAJSKA Aneta dr inż., 1.10D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12
Wykład, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Ćwiczenia, parzysty Układy cyfrowe 1, FIJAŁKOWSKI Marek dr inż., 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, parzysty Instalacje elektryczne, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11


Laboratorium, parzysty Podstawy energoelektroniki 2, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, parzysty Podstawy energoelektroniki 2, PAWLAK Marcin mgr inż., 1.30DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A
W
T
O
R
E
K

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 1.20D, 2.30D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Laboratorium, tydzień Technika wysokich napięć 2, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.31DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Wykład, parzysty Technika mikroprocesorowa 1, BARAN Remigiusz dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Teoria sterowania, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, parzysty Teoria sterowania, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 5.25D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12A

Wykład, parzysty Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.18D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12
Ćwiczenia, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11


Œ
R
O
D
A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Instalacje elektryczne, PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Laboratorium, tydzień Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Laboratorium, tydzień Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 1.28DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L03_a
2ED12Aprojekt, tydzień Instalacje elektryczne, PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

C
Z
W

Wykład, tydzień Teoria pola elektromagnetycznego, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŒk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, parzysty Teoria sterowania, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŒk, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Laboratorium, tydzień Technika wysokich napięć 2, ZAWADZKI Andrzej dr inż., 1.31DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A

Wykład, tydzień Maszyny elektryczne 1, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, NADOLSKI Roman prof.dr hab.inż., 2.21DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Systemy CAD w układach mechatronicznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Wykład, tydzień Teoria sterowania i systemów 1, STEFAŃSKI Tadeusz dr hab.inż.,prof PŒk, 1.20D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Systemy CAD w układach mechatronicznych, GAWĘCKI Zbigniew dr inż, 2.27DH, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E L01_a
2ED11A


P
T

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Teoria sterowania i systemów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Wykład, nieparzysty Programowanie komputerów 1, RUTCZYŃSKA-WDOWIAK Katarzyna dr inż., 1.14D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED12

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17