Grupa: Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

projekt, nieparzyste HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB

Laboratorium, nieparzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB

Laboratorium, parzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuA

∆wiczenia, tydzieŮ WYCHOWANIE FIZYCZNE, Hala WF, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_OZE 2/2 201OZ
101IuB

Wyk≥ad, nieparzyste MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, B•K £ukasz dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

Wyk≥ad, parzyste HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ


Rezerwacja, tydzieŮ 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


W
T
O
R
E
K

Wyk≥ad, nieparzyste INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST, KUBICKA Urszula dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

Wyk≥ad, nieparzyste TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

Wyk≥ad, tydzieŮ GEOTECHNIKA, KOZ£OWSKI Tomasz prof. dr hab.inŅ., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

projekt, nieparzyste GEOTECHNIKA, KOZ£OWSKI Tomasz prof. dr hab.inŅ., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuA
∆wiczenia, parzyste HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

projekt, parzyste HYDROLOGIA, B•K £ukasz dr inŅ., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuALaboratorium, parzyste TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB


Ć
R
O
D
A

∆wiczenia, nieparzyste OCZYSZCZANIE WODY 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

projekt, nieparzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inŅ., 4.20A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB
Rezerwacja, tydzieŮ 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Wyk≥ad, parzyste WODOCI•GI 2, LISOWSKA Justyna dr inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

Laboratorium, parzyste OCZYSZCZANIE WODY 1, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB


C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, parzyste KANALIZACJA 1, B•BA Katarzyna mgr inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, nieparzyste TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, parzyste OCZYSZCZANIE WODY 1, DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 5.21A, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuA

Wyk≥ad, tydzieŮ KANALIZACJA 1, PARKA Anna dr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, PLIĮGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuA

projekt, tydzieŮ WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB


P
I
Ļ
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, LESIAK Pawe≥ mgr inŅ, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuA

Laboratorium, parzyste MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, LESIAK Pawe≥ mgr inŅ, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB

Wyk≥ad, tydzieŮ OCZYSZCZANIE WODY 1, GAWDZIK Jaros≥aw dr hab. inŅ., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

projekt, nieparzyste KANALIZACJA 1, B•BA Katarzyna mgr inŅ., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L02_a
201IuB

projekt, tydzieŮ WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 L01_a
201IuA

∆wiczenia, nieparzyste HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆWyk≥ad, parzyste HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inŅ., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IĆ

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18