Grupa: Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 3, STĘPIEŃ Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, Œwiercz Przemysław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Ćwiczenia, parzyste MATEMATYKA 3, STĘPIEŃ Marcin dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒRezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


Wykład, parzyste HISTORIA TECHNIKI I WYNALAZKU, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZW
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 OCHRONA WŁASNOŒCI INTEL. - 4 GODZ. W SEM, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/2 101OZ
termin zajec do ustalenia z prowadzacym

Laboratorium, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, BRACKA Anna mgr inż., 2.14HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

Wykład, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 1, TRĽMPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, parzyste HYDROGEOLOGIA 1, LUDYNIA Agata dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, nieparzyste HYDRAULIKA 1, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Wykład, tydzień FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Laboratorium, 17:55-20:10, tydzień INFORMATYCZNE PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1, PIEKOSZEWSKI Robert mgr, 2.16 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA
Laboratorium, parzyste FIZYKA, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 5.18C, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA
Œ
R

projekt, parzyste HYDROGEOLOGIA 1, LUDYNIA Agata dr inż., 4.24A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

Laboratorium, parzyste INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA, Stawczyk Paweł mgr inż., 1.28DH, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA

Wykład, tydzień MECHANIKA PŁYNÓW, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ


Rezerwacja, tydzień 1.07B, 1.08B, 2.31D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia, Stacjonarne II stopnia
Wojsko


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, nieparzyste PODSTAWY NORMALIZACJI-8 GODZ. W SEM., GRABAS Bogusław dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ
termin zajec do ustalenia z prowadzacym


Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

projekt, parzyste METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuA


P
I
š
T
E
K

Wykład, tydzień METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒ

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 1, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 101IŒLaboratorium, parzyste MECHANIKA PŁYNÓW, SZELĽG Bartosz dr inż., 1.07HA, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 L01_a
101IuAUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 07/06/18