Zdarzenia-BazaDanych

Zdarzenie - Kategorie

Informacja zawarta w tym pliku nie jest przeznaczona do bezpoœredniego odczytu. Korzystajčc linku: zdarzenie twoja przeglčdarka powinna wyœwietliæ pełnč informacjê opisujčcč to zdarzenie.Œroda 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi 201TB
Sale 1.10B Wykładowcy DZIOPA Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L02_aPoniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty CHEMIA Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZCzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty CHEMIA TECHNICZNA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103MCzwartek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZPičtek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty OCHRONA ŒRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aPičtek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty OCHRONA I ZAGROŻENIE ŒRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty MODELOWANIE I SYMULACJA II Uwagi L02_b
Sale 208CL Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101ACzwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty MODELOWANIE I SYMULACJA II Uwagi L03_b
Sale 208CL Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101ACzwartek 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty MODELOWANIE I SYMULACJA II Uwagi L01_b
Sale 208CL Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101APičtek 08:00-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty TEORIA REGULACJI II Uwagi BRAK
Sale 105aB Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302APičtek 11:40-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty MODELOWANIE I SYMULACJA II Uwagi BRAK
Sale 1.08B Wykładowcy FARANA Radim prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101AWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty BUDOWNICTWO OGÓLNE Uwagi BRAK
Sale 1.03A Wykładowcy FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 201BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 205BUWtorek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty BUDOWNICTWO OGÓLNE Uwagi BRAK
Sale 1.03A Wykładowcy FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 201BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 203BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 205BUWtorek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty BUDOWNICTWO OGÓLNE 2 Uwagi BRAK
Sale 1.06A Wykładowcy FARYNIAK Leszek dr hab.inż. prof. PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AUWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-2, 4, 7-11, 14-15, 10/03/17 ... 01/09/18
Przedmioty STATYSTYKA Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 102Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-4, 7-8, 10-11, 14-15, 10/03/17 ... 01/09/18
Przedmioty STATYSTYKA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102Czwartek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 10/12/17 ... 12/07/17
Przedmioty STATYSTYKA Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 102Czwartek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 10/12/17 ... 12/07/17
Przedmioty STATYSTYKA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy FILATOVA Darya dr hab.inż.prof.PŒk.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 102Poniedziałek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty Ekologiczne aspekty w energetyce Uwagi BRAK
Sale 2.32D Wykładowcy FILIPIAK Sylwester dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11Poniedziałek 13:30-15:20 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 2.32D Wykładowcy FILIPIAK Sylwester dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N L01_aŒroda 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty Ekologiczne aspekty w energetyce Uwagi BRAK
Sale 1.10D Wykładowcy FILIPIAK Sylwester dr hab.inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11Poniedziałek 17:10-19:00 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty OBRÓT I ZARZ„DZANIE NIERUCHOMOSCIAMI Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KNPoniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 404KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KNPoniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty GEOMATYKA Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 103GKPoniedziałek 15:20-17:10 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KNPoniedziałek 15:20-17:10 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KNPoniedziałek 15:20-17:10 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KNPoniedziałek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty PODSTAWY FOTOGRAMETRII Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GKŒroda 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII Uwagi UWAGA! 25.10.2017r. (4 tydzien) jednorazowa zmiana miejsca realizacji zajec. Wyklad przeniesiono do auli 1.18D w bud. "D" !!!
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aŒroda 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty PLANOWANIE PRZESTRZ. I PLANY MIEJSC. Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aŒroda 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uwagi BRAK
Sale 5.37A Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/1 301GIŒroda 17:10-19:00 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYN. JAKO KAT. WŁ. Uwagi Zajecia zgodnie ze specjalnoscia
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty URZ„DZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Uwagi BRAK
Sale 1.08B Wykładowcy FRANKOWSKI Jerzy dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TSWtorek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty URZ„DZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy FRANKOWSKI Jerzy dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TSPičtek 09:50-11:40 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty PRZEWOZY SPECJALISTYCZ. W TRANSP. DROG. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy FRANKOWSKI Jerzy dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 TPičtek 09:50-11:40 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty PRZEWOZY SPECJALISTYCZ. W TRANSP. DROG. Uwagi BRAK
Sale 3.04B Wykładowcy FRANKOWSKI Jerzy dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiSPoniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒPoniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA Uwagi BRAK
Sale 1.04A Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AUPoniedziałek 15:20-17:10 Wykład
Tyd. 5, 10/30/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZWtorek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 3 Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 IWtorek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 10/10/17 ... 10/24/17
Przedmioty SZKOLENIE BHP Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 103GKCzwartek 15:20-17:10 Kategoria - BRAK
Tyg. 4-5, 10/26/17 - 11/02/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103MCzwartek 15:20-17:10 Kategoria - BRAK
Tyg. 6-7, 11/09/17 - 11/16/17
Przedmioty SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy Frankowski Mirosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101WŒroda 17:10-19:00 Æwiczenia
Tyg. 3-12, 10/18/17 - 12/20/17
Przedmioty Systemy transportowe Uwagi uzupeenienie efektów ksztaecenia
Sale 4.15B Wykładowcy Frej Damian Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiSPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 401PIB
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L02_aWtorek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 403KNA
Sale 2.19 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L05_aŒroda 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 402PIB
Sale 2.19 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L04_aCzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 102GKA
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L03_aCzwartek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 101GKB
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L02_aCzwartek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 402PIA
Sale 3.18 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L03_aCzwartek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 401PIA
Sale 2.17 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L01_aCzwartek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 102GKB
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L04_aCzwartek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 101GKA
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L01_aCzwartek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 103GKB
Sale 2.17 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L06_aCzwartek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD Uwagi 103GKA
Sale 2.17 ENERG Wykładowcy FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L05_aPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty Zarys budowy broni i amunicji Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWWtorek 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty Systemy naprowadz. obiektów latajčcych Uwagi BRAK
Sale 2.08B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTIWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty Zasady użytkowania broni i amunicji Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWWtorek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Systemy naprowadz. obiektów latajčcych Uwagi BRAK
Sale 1.10B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTIWtorek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Systemy naprowadz. obiektów latajčcych Uwagi BRAK
Sale 1.10B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402AWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Zarys budowy broni i amunicji Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWWtorek 13:30-15:20 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty Œrodki indywidualnej ochrony Uwagi BRAK
Sale 4.15B Wykładowcy GAPIŃSKI Daniel dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWPoniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty CHEMIA SANITARNA Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒWtorek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZWtorek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty REMEDIACJA ŒRODOWISKA WODNO-GRUNTOWEGO Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZWPičtek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty OCZYSZCZANIE WODY 2 Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SIŒroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty Maszyny elektryczne w energetyce Uwagi 2ND11A
Sale 1.28DH Wykładowcy GAWÊCKI Zbigniew dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N L01_aŒroda 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty Maszyny elektryczne w energetyce Uwagi BRAK
Sale 1.06D Wykładowcy GAWÊCKI Zbigniew dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 NŒroda 08:00-09:50 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty Maszyny elektryczne w energetyce Uwagi BRAK
Sale 1.06D Wykładowcy GAWÊCKI Zbigniew dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N 2ND11Pičtek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty Maszyny elektryczne 2 Uwagi 3ED11A
Sale 1.28DH Wykładowcy GAWÊCKI Zbigniew dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_aPičtek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/06/17 - 02/02/18
Przedmioty Maszyny elektryczne specjalne Uwagi 3ED11A
Sale 0.43D Wykładowcy GAWÊCKI Zbigniew dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_aPičtek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty Maszyny elektryczne 2 Uwagi 3ED12A
Sale 1.28DH Wykładowcy GAWÊCKI Zbigniew dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L03_aPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH I Uwagi 304BUB
Sale 5.37A Wykładowcy GAŁEK Katarzyna mgr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L08_aPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH I Uwagi 305BUB
Sale 5.37A Wykładowcy GAŁEK Katarzyna mgr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L10_aŒroda 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH I Uwagi 303BUB
Sale 5.06A Wykładowcy GAŁEK Katarzyna mgr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L06_aŒroda 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH I Uwagi 303BUA
Sale 5.06A Wykładowcy GAŁEK Katarzyna mgr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L05_aCzwartek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH I Uwagi 304BUA
Sale 5.06A Wykładowcy GAŁEK Katarzyna mgr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L07_aCzwartek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH I Uwagi 305BUA
Sale 5.06A Wykładowcy GAŁEK Katarzyna mgr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L09_aPoniedziałek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKREŒLNA Uwagi 101WB
Sale 2.02B Wykładowcy GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_aŒroda 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty Podstawy konstrukcji maszyn II Uwagi BRAK
Sale 1.06B Wykładowcy GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMMCzwartek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty Podstawy konstrukcji maszyn II Uwagi BRAK
Sale 2.02B Wykładowcy GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWWPičtek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKREŒLNA Uwagi BRAK
Sale 116HB Wykładowcy GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101WPičtek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty GEOMETRIA WYKREŒLNA Uwagi 101WA
Sale 2.02B Wykładowcy GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_aPoniedziałek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty INŻYNIERIA PROEKOLOGICZNA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŒK
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402Poniedziałek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŒK
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 303Wtorek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty MODELOWANIE W INŻYNIERII PRODUKCJI Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŒK
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 302Czwartek 11:40-13:30 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŒK
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 Z 402Czwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty ZARZ„DZANIE JAKOŒCI„ Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy GIERULSKI Wacław dr hab.inż. prof.PŒK
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 D 201Wtorek 11:40-14:40 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty PROJEKTOWANIE WSTÊPNE ARCHITEKT. Uwagi 101AUA
Sale 3.19A Wykładowcy GIL - MASTALERCZYK Joanna dr i
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_aŒroda 12:00-15:40 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty PROJ. ARCH.-URB.3 PROJ.ARCH.USŁUG W KRAJ Uwagi BRAK
Sale 3.27A Wykładowcy GIL - MASTALERCZYK Joanna dr i
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AUPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 404KNA
Sale 3.18 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L07_aPoniedziałek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA Uwagi 403KNB
Sale 2.18 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L06_aPoniedziałek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII Uwagi 302PIB
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L03_aPoniedziałek 17:10-19:00 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII Uwagi BRAK
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L01_aPoniedziałek 11:40-13:30 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA Uwagi Zajecia zgodnie z podzialem na grupy dziekanskie
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aWtorek 17:10-19:00 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII Uwagi 303KNB
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L06_aCzwartek 15:20-17:10 Æwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA Uwagi Zajecia zgodnie z podzialem na grupy dziekanskie
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aCzwartek 17:10-19:00 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII Uwagi 301PIA
Sale 2.15 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aCzwartek 15:20-17:10 Æwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA Uwagi Zajecia zgodnie z podzialem na grupy dziekanskie
Sale 2.20 ENERG Wykładowcy GIL Marcin mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_aPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty Systemy pomiarowe Uwagi 4ND11A
Sale 2.12DH Wykładowcy GINTER MARIUSZ dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N L01_a