Zdarzenia-BazaDanych

Zdarzenie - Kategorie

Informacja zawarta w tym pliku nie jest przeznaczona do bezpośredniego odczytu. Korzystając linku: zdarzenie twoja przeglądarka powinna wyświetlić pełną informację opisującą to zdarzenie.Poniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty JĘZYK OBCY Uwagi BRAK
Sale 5.37A Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/1 301GIPoniedziałek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty JĘZYK OBCY Uwagi BRAK
Sale 5.37A Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GIWtorek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty JĘZYK OBCY II Uwagi 8 tygodni
Sale 5.06A Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KBWtorek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty JĘZYK OBCY II Uwagi 8 tygodni
Sale 5.06A Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TBŚroda 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty JĘZYK OBCY II Uwagi BRAK
Sale 5.06A Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 201BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 203BUŚroda 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty JĘZYK OBCY II Uwagi L02_b
Sale 5.06A Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 204BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 205BUCzwartek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty JĘZYK OBCY 2 Uwagi 8 tygodni
Sale 4.17aA Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 122AUCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty JĘZYK OBCY 4 Uwagi BRAK
Sale 4.17aA Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AUCzwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty JĘZYK OBCY 2 Uwagi BRAK
Sale 4.17aA Wykładowcy SUSŁO-WILCZYŃSKA M. mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AUWtorek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy SUŁEK Magdalena mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 123OWWtorek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy SUŁEK Magdalena mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 124OZWtorek 17:10-19:00 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO Uwagi BRAK
Sale 1.09 ENERG Wykładowcy SUŁEK Magdalena mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 124OZPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty METODY OBLICZENIOWE W MECH. KONSTR. Uwagi 302BUB
Sale 2.02A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L04_aPoniedziałek 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty METODY OBLICZENIOWE W MECH. KONSTR. Uwagi 303BUA
Sale 2.02A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L05_aŚroda 11:40-13:30 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECH. KONSTRUKCJI Uwagi 125KBA
Sale 2.02A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L09_aŚroda 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECH. KONSTRUKCJI Uwagi 124KBA
Sale 2.02A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L07_aŚroda 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECH. KONSTRUKCJI Uwagi 124KBB
Sale 2.02A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L08_aŚroda 13:30-15:20 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty WYBRANE ZAGADNIENIA Z MECH. KONSTRUKCJI Uwagi 125KBB
Sale 2.02A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L10_aCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi 102AUA
Sale 2.07A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L03_aCzwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi 101AUA
Sale 2.07A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L01_aCzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi BRAK
Sale 1.05A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AUCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi 102AUB
Sale 2.07A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L04_aCzwartek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty TECHNIKI INFORMACYJNE Uwagi 101AUB
Sale 2.07A Wykładowcy SZANIEC Waldemar dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 L02_aŚroda 15:20-17:10 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO Uwagi BRAK
Sale 1.04A Wykładowcy SZAŁKOWSKI Stefan dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TBŚroda 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty ORGANIZACJA PRODUKCJI BUDOWLANEJ Uwagi BRAK
Sale 1.08A Wykładowcy SZAŁKOWSKI Stefan dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 401TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 402TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 403BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 404KB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 405KBŚroda 11:40-13:30 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO Uwagi BRAK
Sale 18A Wykładowcy SZAŁKOWSKI Stefan dr inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TBŚroda 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty Wybrane zagadnienia teorii obwodów Uwagi BRAK
Sale 2.21DH Wykładowcy Szczepaniak Jarosław mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/2 E 1ED23Poniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 2, 4-14, 10/09/17 ... 01/01/18
Przedmioty Z-JĘZYKI PROGRAMOWANIA-C++ Uwagi L03
Sale 3.09C Wykładowcy SZCZEPAŃSKA Maria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L03_aWtorek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4-14, 10/10/17 ... 01/02/18
Przedmioty Z-JĘZYKI PROGRAMOWANIA-C++ Uwagi L01
Sale 3.09C Wykładowcy SZCZEPAŃSKA Maria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L01_aCzwartek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4-14, 10/12/17 ... 01/04/18
Przedmioty Z-JĘZYKI PROGRAMOWANIA-C++ Uwagi L02
Sale 3.17C Wykładowcy SZCZEPAŃSKA Maria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z L02_aCzwartek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 3-14, 10/19/17 - 01/04/18
Przedmioty TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Uwagi 101A
Sale 3.17C Wykładowcy SZCZEPAŃSKA Maria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E L01_aPiątek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 3-14, 10/20/17 - 01/05/18
Przedmioty TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Uwagi 101B
Sale 3.17C Wykładowcy SZCZEPAŃSKA Maria dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E L02_aWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty ELEKTROTECHNIKA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 2 Wykładowcy SZCZEŚNIAK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102TCzwartek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty Podstawy elektroniki I Uwagi L02_b
Sale 208CL Wykładowcy SZCZEŚNIAK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201ACzwartek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty Podstawy elektroniki I Uwagi L01_b
Sale 208CL Wykładowcy SZCZEŚNIAK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201APiątek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty Podstawy elektroniki I Uwagi L03_b
Sale 208CL Wykładowcy SZCZEŚNIAK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202APiątek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty Podstawy elektroniki I Uwagi L04_b
Sale 208CL Wykładowcy SZCZEŚNIAK Adam dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202AŚroda 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty Projektowanie pakietów elektronicznych Uwagi BRAK
Sale 2.31D Wykładowcy SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 TŚroda 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty Projektowanie pakietów elektronicznych Uwagi 3TD12A
Sale 4.17D Wykładowcy SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 T L01_aCzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty Układy elektroniczne automatyki Uwagi BRAK
Sale 1.14D Wykładowcy SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED12Poniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WODOCIĄGOWO-KANAL Uwagi BRAK
Sale 3.19 ENERG Wykładowcy SZELĄG Bartosz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 122WŚPoniedziałek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty ODCIAGI MIEJSCOWE Uwagi BRAK
Sale 3.19 ENERG Wykładowcy SZELĄG Bartosz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 123OWWtorek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty POMPY I WENTYLATORY Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy SZELĄG Bartosz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 123OWŚroda 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty HYDRAULIKA 2 Uwagi BRAK
Sale 1.08 ENERG Wykładowcy SZELĄG Bartosz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 2/1 201IŚŚroda 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty HYDROGEOLOGIA I OCRONA WÓD PODZIEMNYCH Uwagi 201GIA
Sale 1.07HA Wykładowcy SZELĄG Bartosz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 L01_aŚroda 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WODOCIĄGOWO-KANAL Uwagi BRAK
Sale 2.16 ENERG Wykładowcy SZELĄG Bartosz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia IŚGiE_IŚ 1/2 122WŚŚroda 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty HYDROGEOLOGIA I OCRONA WÓD PODZIEMNYCH Uwagi BRAK
Sale 1.08HA Wykładowcy SZELĄG Bartosz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 L01_aCzwartek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty HYDROGEOLOGIA I OCRONA WÓD PODZIEMNYCH Uwagi BRAK
Sale 1.08HA Wykładowcy SZELĄG Bartosz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GIWtorek 15:20-17:10 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 4/1 402PIWtorek 15:20-17:10 Seminarium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty SEMINARIUM DYPLOMOWE Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 4/1 401PIŚroda 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA Uwagi BRAK
Sale 4.09 ENERG Wykładowcy SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 3/1 L07_aŚroda 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty OBSERWACJE I OPR. POMIAR.I PRZEMIESZCZ. Uwagi BRAK
Sale 1.15 ENERG Wykładowcy SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 4/1 402PIWtorek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty NORMALIZACJA W LOGISTYCE Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy SZMIDT Artur dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 303Środa 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty TECHNOLOGIE INFOR. W LOGISTYCE Uwagi BRAK
Sale 1.15C Wykładowcy SZMIDT Artur dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 L 401, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 L 402, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 L 403Czwartek 15:20-17:10 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty INNOWACJE W TECHNICE Uwagi BRAK
Sale 1.20C Wykładowcy SZMIDT Artur dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 301, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 Z 302Poniedziałek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty PODSTAWY INFORMATYKI Uwagi 201TA
Sale 3.14B Wykładowcy SZMIDT Piotr Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T L01_aŚroda 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty TEORIA STEROWANIA Uwagi L03_b
Sale 3.14B Wykładowcy SZMIDT Piotr Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101AŚroda 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty TEORIA STEROWANIA Uwagi L03_b
Sale 3.14B Wykładowcy SZMIDT Piotr Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101AŚroda 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/11/17 ... 01/31/18
Przedmioty TEORIA STEROWANIA Uwagi L02_b
Sale 2.08B Wykładowcy SZMIDT Piotr Mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101ACzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/05/17 ... 01/25/18
Przedmioty OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AUCzwartek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty HISTORIA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Uwagi BRAK
Sale 117B Wykładowcy SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 101BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 102BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 103BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 104BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 105BU, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 2/1 201GICzwartek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty HISTORIA I OCHR. ARCH. LUDOWEJ W POLSCE Uwagi 20 studentów
Sale 3.19A Wykładowcy SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AUCzwartek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/12/17 ... 02/01/18
Przedmioty HISTORIA CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_GiK 1/1 103GKPiątek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/06/17 ... 01/26/18
Przedmioty Przedmiot HES I Uwagi BRAK
Sale 1.08B Wykładowcy SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101WPiątek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty HISTORIA CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ Uwagi BRAK
Sale 1.14 ENERG Wykładowcy SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia IŚGiE_IŚ 1/1 101IŚ, Stacjonarne I stopnia IŚGiE_OZE 1/1 101OZPoniedziałek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty BIZNES PLAN Uwagi L04
Sale 1.07C Wykładowcy SZTORC Małgorzata dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L04_aPoniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty BIZNES PLAN Uwagi L03
Sale 1.07C Wykładowcy SZTORC Małgorzata dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L03_aPoniedziałek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty ETYKA ZAWODOWA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 1 Wykładowcy SZTORC Małgorzata dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 202Poniedziałek 08:00-09:50 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty BIZNES PLAN Uwagi L01
Sale 1.07C Wykładowcy SZTORC Małgorzata dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L01_aPoniedziałek 11:40-13:30 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty BIZNES PLAN Uwagi L02
Sale 4.18C Wykładowcy SZTORC Małgorzata dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L02_aPoniedziałek 13:30-15:20 projekt
Tyd. 3, 10/16/17
Przedmioty BIZNES PLAN Uwagi L04
Sale 5.29C Wykładowcy SZTORC Małgorzata dr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L04_aPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty Pojazdy samochodowe II Uwagi BRAK
Sale 12MDąbrowa Wykładowcy SZUMSKA Emilia mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TSPoniedziałek 13:30-15:20 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty Pojazdy samochodowe II Uwagi BRAK
Sale 12MDąbrowa Wykładowcy SZUMSKA Emilia mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiSŚroda 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/04/17 - 01/31/18
Przedmioty EKONOMIKA TRANSPORTU Uwagi BRAK
Sale 5.21B Wykładowcy SZUMSKA Emilia mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201TCzwartek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty Bezpieczeństwo transportu drogowego Uwagi L04_b
Sale 12MDąbrowa Wykładowcy SZUMSKA Emilia mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiSŚroda 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/04/17 ... 01/24/18
Przedmioty SPAWALNICTWO Uwagi BRAK
Sale 2HB Wykładowcy SZWED Bartłomiej mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 34IMMPiątek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/13/17 ... 02/02/18
Przedmioty DIAGNOSTYKA I WZM.KONSTR.METALOWYCH Uwagi BRAK
Sale 1.08A Wykładowcy SZYCHOWSKI Andrzej dr hab inż
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 124KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 125KBPoniedziałek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 10/02/17 ... 01/08/18
Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ Uwagi BRAK
Sale 1.06C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 202Poniedziałek 09:50-11:40 projekt
Tyg. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 10/02/17 ... 01/08/18
Przedmioty OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJN Uwagi L02
Sale 3.10C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L02_aPoniedziałek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJN Uwagi L04
Sale 2.32C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L04_aPoniedziałek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJN Uwagi L03
Sale 4.11C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L03_aPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 4-15, 10/02/17 ... 01/08/18
Przedmioty DECYZYJNE GRY STRATEGICZNE Uwagi 203A
Sale 2.04C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L04_aPoniedziałek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/09/17 ... 01/29/18
Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ Uwagi BRAK
Sale 2.06C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 201Wtorek 15:20-17:10 Ćwiczenia
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/03/17 ... 01/23/18
Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ Uwagi BRAK
Sale 4.17C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 Z 201Wtorek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJN Uwagi L01
Sale 2.32C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L01_aWtorek 09:50-11:40 projekt
Tyd. 3, 10/17/17
Przedmioty OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJN Uwagi 17.10
Sale 3.11C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L02_aWtorek 13:30-15:20 Ćwiczenia
Tyd. 3, 10/17/17
Przedmioty RACHUNKOWOŚĆ Uwagi 17.10.2017
Sale 2.06C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 L 202Czwartek 15:20-17:10 projekt
Tyg. 1, 3, 10/05/17 ... 10/19/17
Przedmioty OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJN Uwagi L04
Sale 2.32C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L04_aCzwartek 15:20-17:10 projekt
Tyd. 2, 10/12/17
Przedmioty OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJN Uwagi L03
Sale 4.18C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L03_aCzwartek 08:00-09:50 Laboratorium
Tyg. 2, 4, 10/12/17 ... 10/26/17
Przedmioty DECYZYJNE GRY STRATEGICZNE Uwagi 203A
Sale 2.01C Wykładowcy SZYMCZYK Bartłomiej mgr
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 2/1 E L04_aWtorek 15:20-17:10 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty Gospodarka elektroenergetyczna Uwagi 3ED11A
Sale 1.18DH Wykładowcy SZYMONIAK TADEUSZ mgr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E L01_aPoniedziałek 11:40-13:30 Laboratorium
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Uwagi 1ND11A
Sale 2.22DH Wykładowcy SŁOŃ Grzegorz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 N L01_aPoniedziałek 09:50-11:40 Laboratorium
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/02/17 - 01/29/18
Przedmioty Informatyka 1 Uwagi 1ED12B
Sale 3.26D Wykładowcy SŁOŃ Grzegorz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 E L04_aWtorek 11:40-13:30 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty Analiza i wizualizacja danych Uwagi BRAK
Sale 1.18D Wykładowcy SŁOŃ Grzegorz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/2 IWtorek 13:30-15:20 Wykład
Tyg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 (parzyste), 10/10/17 ... 01/30/18
Przedmioty TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Uwagi BRAK
Sale 1.06D Wykładowcy SŁOŃ Grzegorz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 NCzwartek 08:00-09:50 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty MATEMATYKA DYSKRETNA Uwagi BRAK
Sale Aula Gł 3 Wykładowcy SŁOŃ Grzegorz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 ICzwartek 09:50-11:40 Wykład
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/05/17 - 02/01/18
Przedmioty Informatyka 1 Uwagi BRAK
Sale 1.18D Wykładowcy SŁOŃ Grzegorz dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/1 EWtorek 08:00-09:50 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty TOWAROZNAWSTWO Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy SĘK Andrzej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 302Wtorek 09:50-11:40 Ćwiczenia
Tyg. 1-18 (tydzień), 10/03/17 - 01/30/18
Przedmioty TOWAROZNAWSTWO Uwagi BRAK
Sale 1.11C Wykładowcy SĘK Andrzej dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 L 303Poniedziałek 13:30-15:20 projekt
Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (nieparzyste), 10/02/17 ... 01/22/18
Przedmioty INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOS. Uwagi L05
Sale 4.11C Wykładowcy SĘK Piotr dr inż.
Studenci BRAK Grupy Stacjonarne II stopnia WZiMK 1/2 Z L05_ZŁD